Zapraszamy dziewczynki naszej parafii na spotkania Dzieci Maryi w salce katechetycznej w każdą sobotę o godz. 11.oo