15 grudzień – Niedziela 3 Adwentu – Gaudete

8.oo Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii   i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących

9.3o Za + Joannę WALOŃ w 30 dzień po śmierci

11.oo O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jasia         NOWICKIEGO z okazji 2 rocznicy urodzin

12.15 Za + Wojciecha WANKATA w 8 rocznicę śmierci oraz ++ krewnych
 
15.oo CHRZTY

17.oo Za + żonę Ewę HAC w 3 rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo z obu stron


16 grudzień – Poniedziałek

6.3o RORATY: Za Parafian (15.12.2019)

8.oo  W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich    pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół

18.oo Za + Erwina SŁODCZYK w rocznicę urodzin, ++ rodziców Łucję i Pawła i ++       pokrewieństwo


17 grudzień – Wtorek

6.3o RORATY: W intencji mieszkańców ul. Średniej, Węglowej i Przybyły

8.oo Za + męża Jana RURAŃSKIEGO i ++ teściów Wiktorię i Franciszka

18.oo  Za + Łukasza PORWOLIK w 4 miesiące po śmierci


18 grudzień – Środa

6.3o RORATY: W intencji mieszkańców ul. Jordanowskiej, Czajora i Lazara

8.oo   Za ++ synów Krzysztofa i Damiana, w kolejna rocznicę śmierci, ++ Stefana i Czesławę FITASÓW

18.oo  W intencji Bogu wiadomej


19 grudzień – Czwartek

8.oo   1. Za + Marię MICHALCZYK w 5 rocznicę śmierci, + Joachima MICHALCZYK i ++ pokrewieństwo z obu stron

        2. Za + Agnieszkę BUCHTA w 30 dzień po śmierci

17.oo  RORATY: Za + Joannę MALEJKA


20 grudzień – Piątek

6.3o RORATY: Za + rodziców Hermana i Gertrudę PYKA w rocznicę śmierci

8.oo   Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej

18.oo  Za + Piotra KOZIELSKIEGO w 1 rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo z obu stron


21 grudzień – Sobota

8.oo   1. Za + męża Ewalda

        2. Za + siostrę Marię DEMSKĄ, ++ rodziców Różę i Ernesta DEMSKICH, ++ teściów Joannę i Józefa PIECHACZEK

18.oo Za + Józefa RÓŻYCKIEGO w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące


22 grudzień – Niedziela 4 Adwentu  

8.oo W intencji mieszkańców ul. Szczytowej i Świętokrzyskiej

9.3o Za Parafian

11.oo W intencji Bogu wiadomej

12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane           łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii JANIK z okazji 90 rocznicy urodzin – od syna z żoną i wnukami <TD>

15.oo Za + Mariusza BARTOSIK w rocznicę urodzin

17.oo Za ++ rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące