16 październik – Niedziela Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej   

6.3o    Za + Parafian

8.oo    W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja od Koła Przyjaciół

9.3o    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Piotra z okazji 40 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

11.oo   Za ++ rodziców Jana i Janinę Karczewskich, brata Tomasza, ++ teściów i dziadków z obu stron

12.15     Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Andrzeja Pluty z okazji urodzin – Msza św. ofiarowana przez grupy parafialne

15.oo   Msza św. chrzcielna

17.oo   Za ++ rodziców Józefa i Agnieszkę Gocławskich, + brata Gintra, siostrę Krystynę i Stefanię, ++ szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące


17 październik –  Poniedziałek – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego – bp męczennika  

8.oo    

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Miechowskiej z okazji urodzin

18.oo  

 1. Za + Mariana Kijak w 1 rocznicę śmierci
 2. Za + Urszulę Irzyk – od lokatorów z ul. Beskidzkiej 5
 3. Za + Renatę Zemela w 30 dzień po śmierci

18 październik –  Wtorek – Święto św. Łukasza Ewangelisty  

8.oo

 1. Za + Andrzeja Miechowskiego w 30 dzień po śmierci
 2. Za + Janusza Paprotny – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22
 3. Za + Włodzimierza Sojda – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22

18.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz dary Ducha Świętego dla Jadwigi i Wiktora Kwiecień z okazji urodzin

19 październik – Środa  

8.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy Knop z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

18.oo

 1. Za +Helenę Bombelka w 1 rocznicę śmierci
 2. Za + ojca Leonarda w rocznicę śmierci

20 październik – Czwartek – Wspomnienie św. Jana Kantego – kapłana  

8.oo  

 1. W intencji uczestników pielgrzymki Legionu Maryi do Turzy Śląskiej i Pszowa z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski

 17.oo

 1. Za + dyrygentkę Annę Młynarczyk, ++ chórzystów Urszulę Gniełka i Erwina Czaję
 2. Za + Tadeusza Kubasa w 30 dzień po śmierci

21 październik – Piątek 

8.oo

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej
 2. Za Parafian

15.oo  Godzina Miłosierdzia Bożego        

18.oo

 1. Za + męża Henryka Nawrot w 6 rocznicę śmierci
 2. Za ++ teściów Cecylię i Feliksa Nawrot oraz ++ szwagrów z rodziny Nawrot

22 październik – Sobota – Wspomnienie św. Jana Pawła II papieża  

 8.oo  

 1. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski dla Jana i Anny Stypuła w 50 rocznicę ślubu z prośbą o dalszą opiekę Bożą i MB Różańcowej o potrzybne dary i światło Ducha Świętego dla całej rodziny

18.oo

 1. Za + Annę Pawełczyk w 1 rocznicę śmierci
 2. Za + Henryka Wykowskiego w 1 rocznicę śmierci

23 październik – Niedziela 30 Zwykła  

6.3o    Za + męża Mariana Staszek, teścia Rudolfa, rodziców Marię i Józefa Dziadowicz, + ciocię Stanisławę Soja

8.oo    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków z okazji 50 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

9.3o    Za + Michała Walickiego w pół roku po śmierci

11.oo   

12.15     Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Jerzego z okazji 50 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo   

17.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Jana z okazji 35 rocznicy ślubu