1. Chrzest (łac. baptismum)
  2. Bierzmowanie (confirmatio)
  3. Najświętszy Sakrament – Komunia Święta (eucharistia)
  4. Pokuta – spowiedź św. (paenitentia)
  5. Namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
  6. Kapłaństwo (sacri ordines)
  7. Małżeństwo (matrimonium)