Małżeństwo (matrimonium)

Sakramenty-Malzenstwo

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na 3 miesiące przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do sześciu miesięcy wstecz),
  • Świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej,
  • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych,
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ?ślubu konkordatowego?),
  • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).