Chrzest (łac. baptismum)

CHRZT5B

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w I Niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 16.00

W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź w sobotę od godz. 17.oo

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. ofiarując ją w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.