Plan Chropaczowa 1817rPlan Chropaczowa 1817 r.

Chropaczów współcześnie jest jedną z dzielnic Świętochłowic, znajdującą się w północnej części miasta. Graniczy ona od północy z dzielnicą Bytomia – Łagiewnikami, od zachodu z Lipinami, od południa z Piaśnikami, natomiast od wschodu z Chorzowem.

Na temat powstania samej osady nie znaleziono żadnego potwierdzenia, jednakże pierwsza wzmianka na temat Chropaczowa pojawiła się w dokumencie pochodzącym z 21 lipca 1295 roku, autorstwa księcia bytomskiego – Kazimierza II, gdzie wśród świadków widnieją: Pribora oraz Jan z Chropaczowa. Można więc przypuszczać iż Chropaczów istnieje od XIII w., a co a tym idzie ma już swoją ponad 700-letnią historię.

Na temat pochodzenia nazwy Chropaczów istnieją dwa poglądy. Pierwszy z nich, uznawany za najbardziej prawdopodobny wiąże ją z nazwiskiem właściciela osady Chropacza bądź z przezwiskiem Chropacz, czyli z osobą związaną z tymże obszarem. Drugi, często pojawiający się w mentalności mieszkańców, łączy pochodzenie nazwy z nierównym, „chropowatym” terenem, na którym ta osada się znajdowała.

Ze spisu miejscowości z dnia 18 czerwca 1513 roku, wykonanego dla księcia Jana Opolskiego wiadomo, że Chropaczów stanowił sporą osadę o charakterze rolniczym, którego właścicielką według urbarium bytomskiego z 1532 roku była Janina Świętochłowska.

Nazwa Chropaczów utrzymała się w swej postaci do 1909 roku. Wówczas w ramach zniemczenia polskich nazw miejscowości została ona zmieniona na „Schlesiengrübe” od nazwy Kopalni „Schlesien”, czyli „Śląsk”, funkcjonującej ówcześnie na terenie Chropaczowa. W 1951 r. zniesiono samodzielną gminę Chropaczów i włączono ją do Świętochłowic.