Dzwony, jak też głos organów, od wieków towarzyszą naszym uroczystościom religijnym – tym radosnym, podniosłym jak również rzewnym i smutnym, gdy żegnamy naszych bliskich.
Pierwsze dzwony zostały odlane dla naszej parafii już w 1912 roku, o czym świadczą cyfry wyryte na zachowanej na wieży sygnaturce. W czasie I Wojny Światowej dwa dzwony zostały skonfiskowane na cele wojenne – o czym świadczy pokwitowanie pozostawione w naszych aktach datowane 23 lipca 1917 r. Pozostawiono na wieży tylko jeden dzwon. Po wojnie Parafia zwróciła się do firmy OTTO z Hemelingen (k. Bremy), która odlała dzwony z 1912 roku, o sporządzenie dwóch dzwonów o tonie „d” o wadze 1700 kg i drugiego w tonie „g” o wadze 750 kg, które miały uzupełnić pozostawiony na wieży dzwon. Po długich pertraktacjach związanych z przewiezieniem dzwonów do kraju, opłaceniem cła, dzwony poświęcono i zawieszono na wieży w 1928 roku.
Kolejna konfiskata dzwonów miała miejsce w czasie II Wojny Światowej, kiedy skonfiskowano wszystkie dzwony o łącznej wadze 3380 kg
Pozostały na wieży dwa dzwony stalowe tzw. „zegarowe” wydzwaniające godziny, używane tymczasowo do zwoływania wiernych. Znane wydarzenia w Parafii związane z odbudową kościoła zastępczego i remontem kościoła parafialnego odsunęły plany fundacji nowych dzwonów. Dopiero w ostatnim czasie plany nabrały realnych kształtów, dzięki włączeniu się w to dzieło wielu parafian ofiarodawców.
Waga nowych dzwonów spiżowych wykonanych przez firmę Felczyński i Taciszowa wynosi dla wszystkich czterech dzwonów 1660 kg.
Dzwony noszą imiona:
1.Najświętsza Maryja Panna – Królowa Różańcowa.
2.Święta Barbara i Święty Florian.
3.Święty Franciszek.
4.Jezu, Tobie powierzamy dzieci i młodzież.
Tonacja dzwonów: „Fis”, „A”, „Cis”, „Fis”.
Dzwony zostały poświęcone przez J.E. ks. Arcybiskupa dr Damiana Zimonia -27 czerwca 1999 roku łącznie z organami.