Kaplica chrzcielnaKaplica chrzcielna

W ramach renowacji kościoła przeniesiono chrzcielnice do kaplicy w bocznej nawie kościoła, gdzie poprzednio znajdował drewniany ołtarz, przy którym urządzano Szopkę i Boży Grób.
Chrzcielnica kamienna, z drewnianym, rzeźbionym wiekiem, ustawiona jest w środku kaplicy. Napis wyryty na chrzcielnicy: „Docete omnes getnes baptizantes eos in Nomime Patris et Filii et Spiritus Sancti” wyraźnie wskazuje na tajemnicę „chrztu nowego”. Tło stanowi kamienna podstawa (część balasek), a nad nią umieszczone zostały płaskorzeźby, zdobiące dawniej wolnostojącą ambonę, która po przebudowie prezbiterium nie miała już „swojego miejsca”. Płaskorzeźby przedstawiają: środkowa „Upadek człowieka w raju”; z lewej strony – „Wręczenie przykazań Bożych”; z prawej – „Kazanie na Górze”.
Nad tym poziomo ułożonym zespołem rzeźb, wyłania się pokaźnej wielkości płaskorzeźba Anioła trzymającego szarfę z napisem: „TEN, KTÓRY JEST, posłał mnie do was”. Zwieńczeniem obrazu jest bogato rzeźbiony symbol Ducha Świętego. Duch Święty spełnia ważną rolę przy chrzcie świętym, bowiem „każdy ochrzczony odradza się z wody i Ducha Świętego do nowego życia w łasce”.
Kamienne fragmenty przedstawiają Ojców Kościoła Wschodniego. Na bocznej ścianie znajduje się drewniana tablica z wyrzeźbionymi słowami całego „Credo” – Składu Apostolskiego w języku łacińskim. Wszystkie te rzeźby umieszczone w kaplicy chrzcielnej wymownie ilustrują znaczenie chrztu świętego. W tym miejscu stały się ponownie wymowną, zwartą tematycznie, ilustrowaną katechezą!