Najświętszy Sakrament ? Komunia Święta (eucharistia)

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu na początku roku szkolnego. W wyznaczonym terminie należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka ? zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.