100-lecie erygowania parafii w Chropaczowie - materiał filmowy

Otwórz

Caritas: ofiara na zakup respiratorów
 3 kwietnia 2020  

Z całego serca zachęcamy do ofiar na rzecz zakupu respiratorów Szanownych Parafian – czyli Wiernych Archidiecezji  Katowickiej za pośrednictwem stron internetowych; ofiary wierni mogą składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: (96 1050 1214 1000 0090 3169 8062). Tytuł: OFIARA – KORONAWIRUS.

Msze Św. bez udziału wiernych
 25 marca 2020  

Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach

WAŻNE!
 24 marca 2020  

W związku z decyzjami władz kościelnych i państwowych co do postępowania wobec epidemii koronawirusa, w Mszy Św. oraz pogrzebie NIE MOŻE uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Gość Niedzielny
 20 marca 2020  

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”, informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe […]

Komunikat Abp. Skworca
 15 marca 2020  

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br. Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i stosując się do […]

WAŻNY KOMUNIKAT PARAFIALNY.
 14 marca 2020  

WAŻNE OGŁOSZENIE W związku z decyzjami władz kościelnych i państwowych co do postępowania wobec zagrożenia epidemiologicznego, proszę Parafian, by aż  do odwołania stosować  następujące zasady: W  NIEDZIELĘ (i nie tylko) 1) korzystamy z transmisji TV lub radiowych mszy św. (nie przychodzimy do kościoła!); 2) przyjmujemy komunię duchowo; 3) modlimy się za chorych, służbę zdrowia i […]

Wszystkie nabożeństwa do 29 marca odwołane
 13 marca 2020  

Komunikat Abp Skworca:

Komunikat dot. koronawirusa
 12 marca 2020  

Rada Stała Episkopatu wprowadza w kościołach środki ostrożności. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, do 29 marca, rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także […]