Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!? Nadszedł długo oczekiwany dzień, kiedy śmierć została pokonana. Radujmy się! Jezus żyje! To dzień nadziei. Jezus doświadczył bólu, samotności i cierpienia. Możemy powierzać Mu nasze zmartwienia oraz trudności. Także lęk przed śmiercią. Jezus żyje i ma moc uwolnić od tego, co zagraża naszemu zbawieniu. Weselmy się!
Wszystkim parafianom życzymy z całego serca, aby radość ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa napełniła wszystkie serca, niech zagości w nich pokój i miłość, prowadząc po ścieżkach Pana w tej niezwykłej pielgrzymce, jaką jest życie. Jednocześnie życzymy nieustannego przyjmowania Miłości Miłosiernej całym umysłem, sercem i całą duszą.

zmartwychwstanie