Bardzo serdecznie chcemy podziękować za wszystkie ofiary złożone na kontynuację działalności naszej Parafialnej Ochronki. Informujemy, że te ofiary przyczyniły się do zakupu samochodu na rzecz Ochronki. Raz jeszcze składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!