Sakrament bierzmowania w naszej parafii odbędzie się 9 maja o godz. 17.oo, prosimy by w tym dniu kandydaci byli w kościele o godz. 16.30. Próba odbędzie się w poniedziałek 8 maja o godz. 18.3o wraz z nabożeństwem pokutnym w kościele. Obecność kandydatów obowiązkowa.