I próba: 6. marzec 2020 godz. 18.3o

II próba: 12. marzec 2020 godz. 17.3o

III Próba ze świadkami i spowiedź: 16. marzec 2020 godz. 18.3o

( OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH SPOTKANIACH OBOWIĄZKOWA)