III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  –       01.05

8.oo  Za + Martę POŚPIECH i wszystkich ++ z ul. Stawowej 28 – od lokatorów.

9.3o   Za parafian.

11.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla Mirosławy WOŹNIAK z okazji 70 rocznicy urodzin. (Te Deum).

15.30  Nabożeństwo majowe.

16.00  Msza św. w intencji Malwiny, Leny ZORZYTZKIEJ przyjmującej sakrament chrztu św.


PONIEDZIAŁEK   ●  WSPOMNIENIE  ŚW.  ATANAZEGO  BPA  I  DK   – 02.05

8.oo  Za ++  rodziców Zofię i Piotra WRAZIDŁO, + męża, ++ teściów, ++ rodzeństwo z obu stron i wszystkich
++ z rodziny.

18.00  Za + Teodora KNAPIKA w pierwszą rocznicę śmierci.

WTOREK  ●  UROCZYSTOŚĆ  NMP  KRÓLOWEJ  POLSKI  ● PATRONKI  POLSKI                  03.05

8.oo  Za + Jadwigę WAWRZYNEK w pierwszą rocznice śmierci i wszystkich ++ z rodziny.

9.3o   Za parafian.

11.oo  Msza św. w intencji ojczyzny – od Prezydenta Miasta Świętochłowice.

15.30  Nabożeństwo majowe.

16.00  Za + bratową Zdzisławę STĘPIEŃ – od Danuty, Krzysztofa, Kazimierza i Andrzeja z rodziną


ŚRODA  ● WSPOMNIENIE  ŚW. FLORIANA,  MĘCZ.  ●  PATRONA  ARCHIDIECEZJI            04.05

8.oo  Za + ojca Andrzeja KURCZAKA w 30 rocznicę śmierci + brata Józefa i + męża Adama oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00  Za + mamę Marię Żak w 20 rocznicę śmierci i + ojca Ryszarda Żaka w rocznicę śmierci oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.


CZWARTEK  ● I  CZWARTEK  MIESIĄCA                                                                              05.05

8.oo  O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji naszych duszpasterzy o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej.

17.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz dary Ducha Świętego dla Jakuba ALSZERA z okazji urodzin.


PIĄTEK  ●  ŚWIĘTO  ŚW.  APOSTOŁÓW  FILIPA  I  JAKUBA ● I  PIĄTEK  MIESIĄCA            06.05

8.00   Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione. 

18.00  Za + Czesława JĘDRZEJCZYKA – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22.


SOBOTA  ● I  SOBOTA  MIESIĄCA   –   07.05

8.00    Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów. 

18.00  Za ++ rodziców, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 


IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  ●  DOBREGO  PASTERZA  –  08.05

8.oo   KOŚCIÓŁ PARAFIALNY: O życie wieczne dla + ojca Stanisława BIERNACKIEGO w 60rocznicę

                        śmierci i wszystkich ++ z rodziny BIERNACKICH, KARDASIÓW i dusze w czyśćcu cierpiące.

————————————————————————————————————————–

9.3o   KOŚCIÓŁ DOBREGO PASTERZA: Za ++ kapłanów, organistów i kościelnych z naszej parafii.  

11.oo  KOŚCIÓŁ DOBREGO PASTERZA: Suma odpustowa w intencji parafian.

————————————————————————————————————————–

 9.30  KOŚCIÓŁ PARAFIALNY: W intencjidzieci przystępujących do I Komunii Św. z SP 17

11.30  KOŚCIÓŁ PARAFIALNY: W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Św. z SP 5

15.30  Nabożeństwo majowe

16.00  Za + męża Jerzego SALBERTA w 17 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny.

17.00  Nabożeństwo komunijne dla dzieci.