NIEDZIELA – ŚWIĘTO  PRZEMIENIENIA  PAŃSKIEGO   –   06.08.

8.oo   Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty ŚMIESZKOŁ z okazji 75. rocznicy  urodzin i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny./TE DEUM/

9.30   Za + męża Jerzego WARZECHĘ w rocznicę śmierci.

11.00  Za Parafian.

             Po mszy św. chrzest: Damian, Andrzej TRELA

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00 Msza św. z udzieleniem chrztu św.: Marcelina, Kamila JASTRZĘBSKA,


PONIEDZIAŁEK        07.08.

8:00Za + męża i ojca Erwina CZAJĘ w rocznicę ziemskich urodzin i w 8. rocznicę śmierci, + synową, ++ rodziców i ++ teściów.


WTOREK– WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA, PREZB.  –   08.08.

  9.00  pogrzeb: + Joachim MOJSA

18:00 Za + mamę Klarę SZROMEK w 1. rocznicę śmierci i na pamiątkę ziemskich urodzin, + tatę Alojzego.


ŚRODA–ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZ. I MĘCZ. PAT. EUROPY   .09.08.

8:00  Za + Leokadię RAUER w 14. rocznice śmierci, + Marię HARTMAN, + Adelajdę TOBOLĘ, wszystkich ++  bliskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZ.   –  10.08.

17.00 Za + ojca Józefa.


PIĄTEK– WSPOMNIENIE ŚW. KLARY, DZ.  – 11.08.

8:00Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze na kolejne wspólne lata życia dla Teresy i Wacława.


SOBOTA     12.08.

18.00 Za + Grzegorza ŚLIWĘ w 5. rocznicę śmierci, ++ z rodzin:  ŚLIWÓW, STANOSZKÓW, KORDIAKÓW i   KORCZYŃSKICH.


XIX NIEDZIELA ZWYKŁA   13.08.

8.ooPrzez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

9.30Za Parafian.

11.00Za + Janusza GRĄDZKIEGO w rocznicę ziemskich urodzin oraz + Romana.

15.30  Nieszpory  niedzielne.

16.00 Za + mamę Marię BRYŁĘ w rocznicę ziemskich urodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące..