SOBOTA 07.10

18.00 Za ++ rodziców Katarzynę i Wojciecha NOWAKÓW oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


NIEDZIELA 08.10

UROCZYSTOŚĆ NMP RÓŻAŃCOWEJ, PATRONKI PARAFII – ODPUST

8.00 Za + męża Stanisława BŹDZIKOTA w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron i ++ pokrewieństwo.
9.30 Za + mamę Anielę w 4. rocznicę śmierci.

11.00 SUMA ODPUSTOWA 1. Za Parafian. 2. Za ++ Parafian. 3. Za kapłanów i siostry zakonne pracujących i pochodzących z naszej parafii

15.30 Nieszpory Maryjne.

16.00 Za + ojca Romana MICHALIKA na pamiątkę ziemskich urodzin oraz ++ dziadków i pokrewieństwo.


PONIEDZIAŁEK 09.10

8:00 W intencji wszystkich członków Różańca Świętego z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie – mszaofiarowana od Rodziny Różańcowej.

17:15 Nabożeństwo Różańcowe

18:00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla Marii i Jerzego TKOCZÓW z ok. 50. rocz. ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. (Te Deum)


WTOREK 10.10

8:00 Za + ojca Jana RAJMANA na pamiątkę ziemskich urodzin, + matkę Matyldę, ++ siostrę, bratową, brata oraz ++ dziadków.

17:15 Nabożeństwo Różańcowe

18:00 Za + córkę Ewę GRABEUS w 16. rocznicę śmierci, ++ rodziców Stanisławę i Bolesława URBAŃSKICH i ++ z rodziny WIECZORKÓW.


ŚRODA 11.10

8:00 Za + męża Tadeusza PUCHALSKIEGO, ++ rodziców z obu stron, ++ pokrewieństwo.

17:15 Nabożeństwo Różańcowe

18:00 Za + Leokadię RAUER, + Marię HARTMAN, + Adelajdę TOBOLĘ, wszystkich bliskich ++ oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


CZWARTEK 12.10

8:00 O liczne i owocne działania ewangelizacyjne dla wszystkich członków Kościoła Świętego – od Legionu Maryi .

17.00 Za + Katarzynę PODGRABIŃSKĄ – od lokatorów i znajomych z ul. Bocznej.

Po Mszy Świętej: Nabożeństwo Różańcowe


PIĄTEK 13.10

Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

8:00 Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – od Rodziny Różańcowej.

17:15 Nabożeństwo Różańcowe

18:00 Za + Krzysztofa ELSNERA w 3. rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny.


SOBOTA 14.10

8:00 Za + matkę Katarzynę KUCHARCZYK w rocznicę ziemskich urodzin, za + ojca Jana, ++ dziadków
i ++ krewnych.

17:15 Nabożeństwo Różańcowe

18:00 Za + brata Józefa BEMA, ++ rodziców Jerzego i Krystynę BEMÓW.


NIEDZIELA 15.10

XXVIII Niedziela Zwykła

8.00 Z podziękowaniem MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla wszystkich Ja przyjmujących.

9.30 Za Parafian.

11.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla męża Floriana WOŹNIAKA z okazji 75. r. urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny (Te Deum).
Po Mszy św. sakrament chrztu świętego przyjmie: Maja, Mirella KOCYBA.

15.15 Nabożeństwo Różańcowe

16.00 Za + ojca Romualda, + teścia Kazimierza i + brata Janusza.