XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  –  09.10

8.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże     błogosławieństwo i zdrowie dla Mirosławy i Floriana WOŹNIAKÓW z okazji 50 rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum).

9.30   Za + mamę Anielę w 3 rocznicę śmierci.

11.00  Za + Edwarda ŚNIEŻKA w pierwszą rocznicę śmierci.

15.15   Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Za wstawiennictwem Św. Siostry Faustyny prosząc o miłosierdzie Boże dla + męża Romana         MICHALIKA w rocznicę urodzin oraz ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.


PONIEDZIAŁEK   10.10

8.oo   Za  + męża, ++ rodziców z obu stron i ++ rodzeństwo.

18.00   Za + Alojzego i Jerzego MATEJÓW o radość nieba.


WTOREK    -11.10

8.oo   Za + Jana RAJMANA w rocznicę urodzin, + matkę Matyldę, ++ szwagra, brata, bratową i ++ dziadków.

18.00 Za + Różę ŁAWICKĄ w 5 rocznicę śmierci.


ŚRODA  12.10

8.oo   Za Parafian.

18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże     błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki GIZY z okazji urodzin.


CZWARTEK   ●  WSPOMNIENIE  BŁ.  HONORATA  KOŹMIŃSKIEGO,  PREZB –  13.10

8.oo   Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

17.00 Za +córkę Ewę GRABUS w 15 rocznicę śmierci, ++ rodziców Stanisławę i Bolesława URBAŃSKICH z rodziny WIECZORKÓW.


PIĄTEK   14.10

8.oo   Za + matkę Katarzynę KUCHARCZYK w rocznicę urodzin, + ojca Jana, ++ dziadków i krewnych z obu stron.

18.00 Za + ojca Alfreda w 10 rocznicę śmierci, + matkę Matyldę, ++ rodziców Krystynę i Franciszka oraz
              + brata Piotra.


SOBOTA ●  WSPOMNIENIE  ŚW.  TERESY OD JEZUSA  DZ.  I  DK.  15.10

8.oo   Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

18.00 Za + Czesława JĘDRZEJCZYKA i wszystkich ++ z ul. Świętokrzyskiej 22 – od lokatorów.


UROCZYSTOŚĆ   ŚW.  JADWIGII  ŚLĄSKIEJ – GŁÓWNEJ  PATRONKI  ŚLĄSKA  –  16.10

8.oo   W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy  rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół.

9.30   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Henryka KOWACKICH z okazji 50 rocznicy ślubu. (Te Deum).

11.00  Za + Jarosława DRYNKORNA w wigilię rocznicy urodzin.

15.15   Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Za + ojca Romualda, + teścia Kazimierza, + brata Janusza i + bratanka Ryszarda.