1 styczeń – Niedziela – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  

8.oo    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dla Haliny Bańbuły z okazji urodzin

9.3o    Za + Józefa, Adama, Stanisława, Jana i Helenę Bednarek

11.oo   

12.15    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla Teresy z okazji 50 rocznicy urodzin

15.oo    Za + męża Hansa Wójcik w 1 rocznicę śmierci

17.oo    Za + Franciszka Bierwagen w rocznicę urodzin


2 styczeń – Poniedziałek   

8.oo    

 1. Za + Genowefę Knop w 30 dzień po śmierci
 2. Za + Adelajdę Kuźniciusz w 30 dzień po śmierci

18.oo

 1. Za + Krystynę Kowolik i wszystkich ++ lokatorów  – od lokatorów z ul. Armii Ludowej 7

 


3 styczeń –  Wtorek   

8.oo    

 1. Za wszystkich ++ Bogu wiadomych

18.oo  

 1. Za + Krystynę Woś w 1 rocznicę śmierci i + Adama Woś w 10 miesiąc po śmierci

4 styczeń – Środa  

8.oo

 1. Za + ks. Proboszcza Hugona Cedzicha /4.01.1950 roku/

18.oo

 1. Za + Stanisława Kita w 30 dzień po śmierci

5 styczeń – Czwartek I miesiąca 

8.oo  

 1. O nowe, święte, liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

 17.oo    

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu

6 styczeń – Piątek – Uroczystość Objawienia Pańskiego 

8.oo    Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego i Ofiarodawców

9.3o    Za Parafian

11.oo   Za + Romana Woś w 30 dzień po śmierci, + Krystynę Woś w 1 rocznicę śmierci i + brata Adama

12.15    Za + Hildegardę Lindel w 20 rocznicę śmierci, + męża i pokrewieństwo z obu stron

15.oo    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy Dłubis z okazji 80 rocznicy urodzin i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

17.oo    W intencji Bogu wiadomej


7 styczeń – Sobota I miesiąca  

 8.oo   

 1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + ojca Wiktora Guminior w 40 rocznicę śmierci, + mamę Józefę Guminior

18.oo   

 1. Za + mamę Alicję Kozłowską w 10 rocznicę śmierci, + ojca Lecha Kozłowskiego oraz ++ pokrewieństwo

8 styczeń – Niedziela  Święto Chrztu Pańskiego  

6.3o

8.oo    Za Parafian

9.3o    Za + Stanisława Hola – od lokatorów z ul. Szczytowej

11.oo   

12.15    Do Za + Zdzisława Pawłowskiego w 14 rocznicę śmierci

15.oo    Chrzty

17.oo    Za + mamę Bronisławę – od syna Leszka z rodziną