1 grudzień – Niedziela 1 Adwentu

8.oo Za + Krystiana TASARZ w 17 rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów oraz ++ pokrewieństwo z obu stron

9.3o Za Parafian

11.oo Za + Waldemara TYMKE w 1 rocznicę śmierci

12.15 Za + Barbarę SOCHA i + Ignacego WITCZAK

15.oo Chrzty

17.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Tomasza DUKA z okazji 18 rocznicy urodzin


2 grudzień – Poniedziałek

6.3o RORATY: Za + Waldemara i Teresę TYMKE ++ z rodziny TYMKE, WIDERA, NAWROCKICH

8.oo Za + Maksymiliana WAWOK w 30 dzień po śmierci – od lokatorów z ul. Wróblewskiego

18.oo


3 grudzień – Wtorek – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego prezb.

6.3o RORATY: Za + Jana KOSAKOWSKIEGO

8.oo Za ++ rodziców Józefa i Felicję KWIECIEŃ w rocznicę śmierci, ++        pokrewieństwo z obu stron – od córki z wnukami

18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny PIECHACZEK z okazji urodzin


4 grudzień – Środa – Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz. Patronki Archidiecezji

6.3o RORATY: W intencji mieszkańców ul. Konstantego Wolnego i Sztygarskiej

8.oo  Za + Barbarę ENGEL w dniu imienin

9.oo Msza Święta w intencji Górników

18.oo Za ++ dziadków Gertrudę i Augustyna KOSTORZ oraz Franciszkę i Alojzego SZROMEK w kolejną rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron


5 grudzień – I Czwartek miesiąca

8.oo 1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w intencji naszych   duszpasterzy, o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od Rodziny Różańcowej

            2. Za + Anielę WOCŁAWEK w rocznicę urodzin

17.oo RORATY: Za ++ rodziców Emilię i Piotra KANIUT, Zofię i Stanisława             WOJTASZEK, Urszulę  i Józefa STOJER, + córkę  Iwonę, ++ braci       Witolda i Jerzego, bratową Krystynę


6 grudzień – I Piątek – Wspomnienie św. Mikołaja, bpa

6.3o RORATY: W intencji mieszkańców ul. Pileckiego, Kościelnej i Boh. Westerp.

8.oo Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za wszystkie zniewagi,      bluźnierstwa i nieuszanowania względem Boga popełnione – od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego

18.oo Za + Wiktora BUJARA w rocznicę urodzin, + żonę Elżbietę i ++           pokrewieństwo BUJARA, FIEGLER


7 grudzień – I Sobota – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa dK

8.oo  1. Przez Niepokalane Serce Maryi za Kościół Święty o wzrost Królestwa Bożego na ziemi, o łaskę nawrócenia dla grzeszników, ludów i narodów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

            2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary           KOZIELSKIEJ z okazji 70 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla             całej rodziny <TD>

18.oo Za + babcię Martę i ++ z rodziny ZDEBEL, DRATWIŃSKI, MAJNERT i           BYJM


8 grudzień – Niedziela 2 Adwentu – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli z okazji urodzin

9.3o  Za ++ Górników
11.oo Do Trójcy Przenajświętszej przez wstawiennictwo NMP z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zuzanny WIKLAK z okazji 10 rocznicy urodzin i zdrowie dla babci Krystyny z okazji urodzin

12.15 Za + Henryka OPIEŁKA w 2 rocznicę śmierci 
15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zdzisławy i Jerzego    KRAJCISZEK  z okazji 35 rocznicy ślubu <TD>

17.oo Za + Józefa GLASDER  w rocznicę śmierci, + mamę Teresę i ++            pokrewieństwo z obu stron