10 marzec – Niedziela 1 Wielkiego Postu

8.oo  Za ++ z rodziny Labus i Reclik
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + córkę Teresę Gwóźdź w 7 rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące
12.15 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Natalii Pietras z okazji 1 rocznicy urodzin
15.oo Za + matkę Cecylię Kowalczyk w 14 rocznicę śmierci, + ojca Romana i + Lenkę Krakowczyk oraz ++ pokrewieństwo z obu stron 
17.oo Za + Krystynę Szady – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 24


11 marzec – Poniedziałek

8.oo  1. Za ++ rodziców Kazimierę i Władysława Miklaszewskich, + brata, ++ dziadków i ciocię Krystynę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

        2. Za ++ siostry Dewor

18.oo  Za + matkę Paulinę w rocznicę śmierci, + ojca Brunona, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące          


12 marzec – Wtorek 

8.oo  Za + Lidię Busek – od córki Kariny

18.oo  1. Za + Stanisława Lech – od rodziny Kwiecińskich z Gdańska

            2. Za + Stanisławę Dragan – od lokatorów z ul. Karpackiej 19


13 marzec – Środa

8.oo  1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej       

2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny z okazji urodzin

18.oo  Za + Wandę Krzyżczyk i + Arnolda Krzyżczyk


14 marzec – Czwartek 

8.oo Za + Zdzisława Kordiaka i Janusza Korczyńskiego o łaskę nieba

17.oo  1.Za + Bronisławę Szczepanik w 3 rocznicę śmierci

        2. Za + Jerzego Grot – od lokatorów z ul. Beskidzkiej 2


15 marzec – III Piątek miesiąca

8.oo  1. Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących

        2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej

18.oo  Za + matkę Matyldę w rocznicę urodzin, + ojca Alfreda i ++ rodziców Krystynę i Franciszka


16 marzec – Sobota

8.oo   1. W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników, oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół

        2. Za + męża Horsta Goik w rocznicę urodzin

18.oo  Za + Marię Bujara w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron


17 marzec – Niedziela 2 Wielkiego Postu

8.oo 
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Eleonorę Małek w 30 dzień po śmierci
12.15 Za + Bronisława Szczepanik i wszystkich ++ z rodziny Szczepanik i Urban
15.oo Chrzty 
17.oo Za + matkę Łucję Karkoszka w kolejną rocznicę śmierci – od syna Eugeniusza i córki Basi z rodzinami