● XV  NIEDZIEA  ZWYKŁA  – 10.07

8.oo   Za + Jana STYPUŁĘ – od lokatorów z ul. Jodłowej 31.

9.30   Za parafian.

11.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże             błogosławieństwo i zdrowie dla Adama HANDZLIKA z okazji 50 rocznicy urodzin. (Te Deum).

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże             błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków Bogumiły i Antoniego ROZWADOWSKICH z okazji 50             rocznicy ślubu. (Te Deum).


PONIEDZIAŁEK  ● ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY  –  11.07

8.oo  Za ++ rodziców Jana i Matyldę RAJMANÓW, ++ bratową i brata oraz ++ dziadków.


WTOREK ● WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO Z KWERFURTU BPA I MĘCZ.  –  12.07

18.00  Za + Jana KACPRZYKA w rocznicę urodzin, + żonę Różę oraz wszystkich ++ z rodziny.


ŚRODA  ● WSPOMNIENIE ŚW. ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA  –  13.07

8.oo  Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze            chrześcijańskiej. – msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.


CZWARTEK   –  14.07

17.00  Msza św. dziękczynna w intencji Bogu wiadomej.


PIĄTEK  ●  WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY BPA I DK –  15.07

8.00    Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.


SOBOTA    WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL   –   16.07

18.00   Za + męża i ojca Czesława KURPASA w rocznicę urodzin, + matkę Marię SKUBACZ, + szwagra
            Romana KULCZYŃSKIEGO oraz + teścia Ernesta KURPASA.


● XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 17.07

8.oo   W intencji Ojca św. Franciszka, naszej ojczyzny, o Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o            dalszy rozwój Radia Maryja od Koła Przyjaciół.

9.30   Za parafian.

11.00  Za + Alfreda GABORA w 20 rocznicę śmierci a także na pamiątkę rocznicy urodzin oraz za ++             rodziców, teściów i ++ pokrewieństwo .

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Za + Helenę LORENT w rocznice śmierci o radość nieba.