10 wrzesień – Niedziela 23 Zwykła

6.3o Za Parafian

8.oo Za + Barbarę Smigieł w 3 rocznicę śmierci, + Kazimierza Smigieł w 13 rocznicę śmierci

9.3o Za ++ działkowców ROD „Jutrzenka”

11.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące

12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla Krystyny i Józefa Brysz z okazji 50 rocznicy ślubu

15.oo W intencji ks. Piotra Szweda z okazji urodzin

17.oo Za + Zygmunta Fogel w 3 rocznicę śmierci


11 wrzesień – Poniedziałek

8.oo 1. Za + Henryka i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo

 1. Za + Władysława Bryłę w rocznicę śmierci, ++ Janinę i Anielę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + Eugeniusza Sebesta – od lokatorów z ul. Jodłowej 31

12 wrzesień – Wtorek – Uroczystość NMP Piekarskiej

8.oo 1. Za ++ rodziców Edwarda Bosy w rocznicę urodzin i Łucję w rocznicę śmierci

18.oo

 1. Za + mamę Annę Felis w 40 rocznicę śmierci, + tatę Józefa w 18 rocznicę śmierci, ++ dziadków, i ++ z rodziny Felis i Hylla
 2. Za + Augustyna Kosakowskiego w 7 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące

13 wrzesień – Środa – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma

8.oo 1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. Ofiarowana od Rodziny Różańcowej

18.oo

 1. Za + męża Antoniego Majster w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 2. Za + ojca Eugeniusza Teister w 1 rocznicę śmierci, + matkę Renatę, ++ dziadków Teister, Szweda, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

14 wrzesień – Czwartek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

8.oo

 1. Za +męża Tadeusza Oziminę w rocznicę urodzin, ++ rodziców i rodzeństwo
 2. Za ++ rodziców Marię i Ireneusza Nowickich, + siostrę Teresę, + siostrzenicę Mariolę i ++ dziadków

17.oo 1. Za + Eugeniusza Albin w 1 rocznicę śmierci


15 wrzesień – Piątek – Wspomnienie NMP Bolesnej

8.oo

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej
 2.  Za + + rodziców Jadwigę i Pawła oraz ++ dziadków

18.oo

 1. Za + Janusza Korczyńskiego i Zdzisława Kordiaka i ++ ich rodziców
 2. Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących

16 wrzesień – Sobota – Wspomnienie św. męcz. Korneliusza i Cypriana

8.oo 1. W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja od Koła Przyjaciół

14.oo Ślub konkordatowy: Tober Andrzej – Harazim Karolina

18.oo

 1. Za + męża Jana Wcisło w 9 rocznicę śmierci
 2. Za ++ Joachima i Wiktora Michalik i + Barbarę Bednarską

17 wrzesień – Niedziela 24 Zwykła

6.3o Za + żonę Marię Szczyrba w rocznicę urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące

8.oo Za + męża Andrzeja Miechowskiego w 1 rocznicę śmierci

9.3o Za Parafian

11.oo O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla uczniów i rodziców klasy III G

12.15 Za + Stefana Zając, ++ teściów Weronikę i Wacława Zając

15.oo Chrzty

17.oo Za + ojca i dziadka Alojzego Szromek w 14 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące