XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10

8.oo Za + Eugeniusza BEJZEN – od Barbary i Józefa z Wrocławia.

9.3o Za + Bohdana RYSAKOWSKIEGO ++ z rodziny RYSAKOWSKICH< KRAKOWSKICH i LIPIETA.

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny i Henryka ŁOŚIK z okazji 50 rocznicy ślubu. (Te Deum).

15.15 Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Za + córkę Ewę GRABEUS w 14 rocznicę śmierci, ++ rodziców Stanisławę i Bolesława URBAŃSKICH i ++ z rodziny WIECZOREK.

20.45 Apel jasnogórski.


PONIEDZIAŁEK 11.10

8.oo Za ++ dziadków, siostrę i szwagra.

18.00 Za + Wojciecha WLOKA w pierwszą rocznicę śmierci.


WTOREK 12.10

8.oo Za ++ z rodziny GROBOSZ, BARTOCHA, GOMUŁKA oraz ++ z rodziny..

18.00 Za + ojca Alfreda w rocznicę urodzin i śmierci, + matkę Matyldę, ++ rodziców Krystynę i Franciszka i + brata Piotra.


ŚRODA WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO 13.10

8.oo Za+ ojca Jana w rocznicę urodzin + matkę Matyldę ++ bratową, brata i szwagra oraz ++ dziadków.

18.00 Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.


CZWARTEK 14.10

8.oo Za + Krzysztofa LASOTA o radość nieba.

17.00 Za wszystkich ++ w miesiącu wrześniu: Krystian MOZGALIK, Franciszek OKWIETA, Wilhelm WAGNER, Franciszek SABAT, Elżbieta NOWAK, Teresa PRANDZIOCH, Teresa PAWLICA, Róża KALUS, Jan MAŁEK, Irena MAŁEK, Henryk BARON, Aniela FRONCZAK, Piotr ROLNIK, Irena BRZÓSKA, Barbara MAZURKIEWIECZ, Stanisław KIEŁKOWSKI.


PIĄTEK WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA DZ. I DK. 15.10

8.00 Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

18.00 Za ++ Zofię i Ryszarda WIECZOREK od lokatorów z ul. Beskidzkiej 2.


SOBOTA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGII ŚLĄSKIEJ 16.10

8.oo W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja od Koła Przyjaciół.

18.00 Za + męża Jerzego SALBERT w 16 rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z rodziny.

Po mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie: Zuzanna Katarzyna HOLEWA.


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 17.10

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny MIECHOWSKIEJ z okazji urodzin.

9.3o 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej dla Piotra i Tomasza z okazji 5 rocznicy urodzin.

2. Msza dziękczynna z okazji 100-lecia istnienia Legionu Maryi w świecie oraz 26 lat działalności w naszej parafii z prośbą o błogosławieństwo Boże dla jej członków i auksyliatorów.

11.oo Za + Jarosława DRYNKORN w rocznicę ziemskich urodzin.

15.15 Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Za + ojca Romualda, + teścia Kazimierza,+ brata Janusza i + bratanka Ryszarda.

20.45 Apel jasnogórski.