10 listopad – Niedziela 32 Zwykła

8.oo O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla     Szymona NOWICKIEGO z okazji 11 rocznicy urodzin

9.3o   Za Parafian
11.oo  Za ++ rodziców Izabelę i Zygmunta PORZĄDNYCH

12.15  Za +  Marka PETEREK – od przyjaciół i sąsiadów
15.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy GOLDA z okazji 70 rocznicy urodzin i wnuczki Wiktorii GĘBKA z okazji 7 rocznicy urodzin <TD>

17.oo  Za + Stanisława MUSIAŁ – od rodziny KUBZIAKOWSKICH


11 listopad – Poniedziałek – Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

8.oo 1. Za + męża Romana MICHALIKA, ++ jego rodziców Matyldę i Ryszarda,         brata Zbigniewa, ++ pokrewieństwo z rodzin MICHALIKÓW i DIBISZÓW

            2. Za ++ rodziców Annę i Józefa ZARĘBÓW, siostry Serafinę i Marię z        mężami, braci Jana i Józefa z żonami, ++ pokrewieństwo z rodzin       ZARĘBÓW i NAGLIKÓW

9.oo  Msza Św. w intencji Ojczyzny w rocznicę Odzyskania Niepodległości

18.oo Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla Powstańców Śląskich i   Żołnierzy AK z rodzin KUCZERA, DYGA, PIĄTEK, ANIOŁ, PIETREK


12 listopad – Wtorek – Wspomnienie św. Jozafata, bpa i męcz.

8.oo   W intencji Bogu wiadomej

18.oo  1.W pewnej intencji

            2. Za + syna Michała TOBISZEWSKIEGO w 4 rocznicę śmierci

            3. Za + Edmunda WLASŁOWSKI w 30 dzień po śmierci


13 listopad – Środa – Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski

8.oo   Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

18.oo  1. Za ++ z rodziny JAKUBOWSKICH i GIZDER

        2. Za ++ rodziców Brygidę, Irenę, Józefa i Szczepana


14 listopad – Czwartek

8.oo   1. Za wszystkich ++ członków Różańca Św – od Rodziny Różańcowej

        2. Za wszystkich ++ z Rodziny Radia Maryja – od Koła Przyjaciół Radia          Maryja

17.oo  W pewnej intencji


15 listopad – Piątek

8.oo   1. Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących

        2.Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej

18.oo


16 listopad – Sobota

8.oo 1. W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół

        2. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MB Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla + męża Bernarda DYGA

18.oo  Za + Weronikę GIMEL w rocznicę śmierci


17 listopad – Niedziela 33 Zwykła

8.oo Za + mamę Rozalię RZEPKA w 20 rocznicę śmierci, + ojca Alfonsa i ++ z rodziny RZEPKA – od dzieci z rodzinami

9.3o Za Parafian

11.oo   W intencji Pawła w 13 rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej oraz dary Ducha Świętego na każdy dzień

12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córki Katarzyny z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo   Chrzty

17.oo   1. Za + Stanisława JASTRZĘBSKIEGO, + jego żonę , syna, rodziców siostry, szwagrów i siostrzeńca

        2. W intencji Rady Duszpasterskiej naszej parafii