11 luty – Niedziela 6 Zwykła

8.oo Z okazji Światowego Dnia Chorego z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków Różańca Świętego oraz wszystkich parafian – od Rodziny Różańcowej

9.3o Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka Waclawek z okazji 80 rocznicy urodzin i Kornelii z okazji urodzin <TD>

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego, zdrowie i wszystkie inne dary dla Karola Knop z okazji urodzin

12.15 W intencji Anny i Piotra z okazji 17 rocznicy ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo Za + córkę Patrycję Langer w 2 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące

17.oo Za + męża i ojca Janusza Zarębskiego w 3 rocznicę śmierci


12 luty – Poniedziałek

8.oo  

 1. Za + męża Leona Jankowskiego w 16 rocznicy śmierci
 2. Za + szwagra w rocznicę urodzin

18.oo Za ++ Felicytę i Józefa Stanoszek oraz ich rodziców


13 luty – Wtorek

8.oo

 1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. Ofiarowana od Rodziny Różańcowej
 2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Jankowskiej z okazji 80 rocznicy urodzin <TD>

18.oo

 1. Za ++ rodziców Romana i Genowefę Biernat
 2. W intencji uchodźców i imigrantów

14 luty – Środa Popielcowa

8.oo Za + Rudolfa Szurek w 15 rocznicę śmierci

16.3o Za + Ewę Görlitz – od wujka Bogusława z rodziną

18.oo Za + Krzysztofa Brońskiego – od lokatorów ul. Łagiewnickiej i Boh. Westerplatte


15 luty – Czwartek

8.oo

 1. Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących
 2. Za + matkę Helenę Adamczyk w 3 rocznicę śmierci

17.oo  

 1. Za + Józefa Zemela w 10 rocznicę śmierci
 2. Za + syna Jacka Włoczka w 4 rocznicę śmierci, + męża, rodziców i teściów

16 luty – Piątek

8.oo 

 1. W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników, oraz o dalszy rozwój Radia Maryja od Koła Przyjaciół
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziców Różańcowej

18.oo Za + męża Stanisława Krysiak w 5 rocznicy śmierci, + syna Pawła, jego rodziców i rodzeństwo


17 luty – Sobota

8.oo Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła, ++ dziadków z obu stron

18.oo  

 1. Za + Leokadię Wróbel w 1 rocznicę śmierci, ++ Gerarda i Henryka Wróbel, + Helmuta Drobik, + dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + Elżbietę Bednarek w 1 rocznicę śmierci, + męża Alfreda, syna Eugeniusza i synowe Irena i Renata i ++ pokrewieństwo z obu stron

18 luty – Niedziela 1 Wielkiego Postu

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i córki Soni z okazji urodzin

9.3o Za Parafian

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tomasza Zgłobickiego z okazji 30 rocznicy urodzin – od żony, córki i rodziców

12.15 Za + Feliksa Boś w 13 rocznicę śmierci

15.oo Chrzty

17.oo Za + Krystynę Wendzik w 9 rocznicę śmierci i + Mariana Wendzik, ++ z rodzin Wendzik i Konik – od męża, córki i syna z rodzinami