VI NIEDZIELA  ZWYKŁA – 11.02.

8.o0   Z okazji Światowego Dnia Chorego z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla wszystkich członków Różańca Świętego, kapłanów i Parafian.

9.30   Za + Patrycję LANGIER.

11.00  Za + Halinę HANDZLIK w 1. rocznicę śmierci.

15.30  Nabożeństwo Lourdzkie.

16.00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Nadii z okazji pierwszej rocznicy urodzin, o dary Ducha Świętego dla brata Wojciecha, rodziców oraz chrzestnych.

PONIEDZIAŁEK – 12.02.

8:00  O łaskę nieba dla ++ rodziców Felicyty i Józefa w 10. rocznice śmierci.

18:00  Za + tatę Stanisława ŚWIETNICKIEGO, + mamę Krystynę i + brata Grzegorza oraz dusze w czyśćcu cierpiące .


WTOREK – 13.02.

8:00              Za ++ rodziców Martę i Henryka BUCHTÓW, ++ teściów Elżbietę i Edwarda SZEJÓW.

18:00 Za + męża Józefa KOZŁOWSKIEGO w 3. rocznice śmierci, ++ z rodziny KOZŁOWSKICH oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.


ŚRODA POPIELCOWA – 14.02.

8:00  Za + Renatę CYGANEK – od Ewy i Kamila Dolińskich.

9.00   Pogrzeb + Andrzej HUNGER.

18.00 Za + Wandę TARKO i wszystkich ++ z ul. Świętokrzyskiej 22 – od lokatorów.


CZWARTEK – 15.02.

8.00   Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

17.00 Za + syna Jacka WŁOCZKA w 10. rocznicę śmierci, + męża Walerego, ++ pokrewieństwo z obu stron
             i dusze w czyśćcu cierpiące.


PIĄTEK – 16.02.

8:00 W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół.

18:00 Za ++ Marię, Józefa i Adama JASIAKÓW oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.


SOBOTA – 17.02.

8.o0   Za + żonę Krystynę STĘPIEŃ w rocznicę śmierci ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

18.00  Za + córkę i mamę Anitę BRZOSKĘ w 2. rocznicę śmierci.


I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.02.

8.o0   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Soni i Ewy z okazji urodzin.

9.30   Za ++ rodziców Stanisławę i Stanisława JANUSÓW.

11.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Czesławy i Aleksandra ŚRÓTWÓW z okazji 50. rocznicy małżeństwa
i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00Za + ojca Pawła KUŹNIKA w 100. rocznicę ziemskich urodzin i 25. rocznicę śmierci, + mamę Łucję,
++ z rodzin KUŹNIKÓW, MORONIÓW i SZULCÓW oraz dusze w czyśćcu cierpiące.