11 marzec – Niedziela 4 Wielkiego Postu – Laetare
8.oo Za + Jana Wielgus w 30 dzień po śmierci
9.3o Za Parafian
11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jacka Alszer z okazji 45 roczn. urodzin
12.15 1. Za + matkę Cecylię Kowalczyk w 13 rocznicę śmierci, + ojca Rajmana, + Lenkę Krakowczyk
i ++ pokrewieństwo z obu stron
2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michała
Tasarz z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny
15.oo Z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Alicji Zgłobickiej
17.oo Za + Lenkę Krakowczyk o łaskę nieba i pokój serca


12 marzec – Poniedziałek
8.oo 1. Za + Annę Kowalczyk w 30 dzień po śmierci
2. Za + ciocię Annę Kowalczyk – od Bronki i Renaty z rodzinami

18.oo 1. Za ++ rodziców Elżbietę i Alojzego Grieger, Franciszkę i Leonarda Januszewski, ++ z rodziny oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
2. Za + Wandę Urban – od lokatorów z ul. Beskidzkiej 2


13 marzec – Wtorek
8.oo 1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej –
Msza Św. Ofiarowana od Rodziny Różańcowej
2. Z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji dla Anny

18.oo 1. Za ++ rodziców Aleksandrę i Władysława Selega, + siostrę Annę i szwagra Marka
2. Za + siostrę Krystynę Kłaczka, brata Wojciecha Jędrzejczyka, ++ rodziców Franciszka i Jadwigę Jędrzejczyk,
++ z rodziny Wojciechowskich i Śliwińskich


14 marzec – Środa
8.oo Za + + Zofię, Ignacego i Piotra Czajor, Gertrudę, Rajmunda, Małgorzatę Skrzypiec, szwargra Franciszka
i ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo 1. Za + matkę Matyldę w rocznicę urodzin, + ojca Alfreda, matkę Krystynę i ojca Franciszka
2. Za ++ Zdzisława Kordiaka i Janusza Korczyńskiego i ich rodziców


15 marzec – Czwartek
8.oo  1. Za + Horsta Goik w rocznicę urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących

17.oo Za + Dorotę Szekiel w rocznicę śmierci


16 marzec – Piątek
8.oo 1. W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników, oraz o dalszy rozwój
Radia Maryja od Koła Przyjaciół
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziców Różańcowej

18.oo Za + Stanisławę Iwaniec i wszystkich ++ z ul. Sportowej 3 i 5 – od lokatorów


17 marzec – Sobota
8.oo Za + Anielę Garbas w 2 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo Za + Zofię Piekarską w 1 rocznicę śmierci


18 marzec – Niedziela 5 Wielkiego Postu
8.oo Za + Józefa Różyckiego w rocznicę urodzin – od żony z dziećmi
9.3o Za Parafian
11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny Liczkowskiej z okazji 60 rocznicy urodzin – od męża i córek z rodzinami
12.15 Za + Norberta Klein – od lokatorów z ul. Świętokrzyskiej 22
15.oo Chrzty
17.oo Za + mamę Łucję Karkoszka w 1 rocznicę śmierci – od dzieci z rodzinami