XV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.07

8.oo Za Parafian.

9.3o Za + Marka SOWIŃSKIEGO w pierwszą rocznice śmierci, ++ rodziców i ++ pokrewieństwo z obu stron.

11.oo Za + żonę Cecylię BRYŁA w 11 rocznice śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 O łaskę wiary, Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki w dniu urodzin.


PONIEDZIAŁEK • WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA Z KWERFURTU, BPA I MĘCZ 12.07

8.oo O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla syna Adama w rocznicę urodzin.


WTOREK • WSP. ŚW. PUSTELNIKÓW PUSTELNIKÓW ANDRZEJA I BENEDYKTA 13.07

18.00 Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej, z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – Msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.


ŚRODA 14.07

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty WELLMANN z okazji urodzin.


CZWARTEK • WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY, BPA I DK 15.07

17.00 Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.


PIĄTEK • WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL 16.07

8.00 W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, O. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół.


SOBOTA 17.07

18.00 Za + Helenę LORENT z prośbą o łaskę nieba.


XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 18.07

8.ooZa + Robert LABE w rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++braci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

9.3o Za + Jana BADURĘ o łaskę życia wiecznego.

11.oo Za + Stanisława ŚWIETNICKIEGO W 13 rocznicę śmierci i + Krystynę ŚWIETNICKĄ w 13 rocznice śmierci, + brata Grzegorza i ++ z pokrewieństwa z obu stron.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + Edwarda NIEMCA – od rodziny Niegos ze Swoszowy.