XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  11.09

8.oo   Za Parafian.

9.30   Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz ++ działkowców ROD „Jutrzenka”.

11.00  Za ++ Piotra i Krystynę KULAWIKÓW

16.00 Za + Krzysztofa ELSNERA w 2 rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

17.00  Koncert chóru EX ANIMO


PONIEDZIAŁEK   ●  UROCZYSTOŚĆ  NMP  PIEKARSKIEJ – 12.09

8.oo   Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00  Za + Wilhelma WAGNERA w pierwszą rocznicę śmierci.


WTOREK  ●  WSPOMNIENIE  ŚW.  JANA  CHRYZOSTOMA  BPA  I  DK  – 13.09

8.oo   Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej –  msza ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

18.00 Za + męża Antoniego w 8 rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


ŚRODA  ●  ŚWIĘTO  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚW.  – 14.09

8.oo   O radość życia wiecznego dla + męża i ojca Tadeusza OZIMINY wspominając jego rocznicę rodzin oraz ++ z rodziny.

18.oo Za + Danutę PAWEŁKO z domu KAŁMUK w 71 rocznicę urodzin – od męża, rodziny, bliskich i znajomych.


CZWARTEK   ●  WSPOMNIENIE  NMP  BOLESNEJ    15.09

8.oo   Za podziękowaniem Panu Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

17.00 Za + męża Andrzeja MIECHOWSKIEGO w 6 rocznicę śmierci, ++ bliskich z rodziny.


PIĄTEK  ●  WSPOMNIENIE  ŚW.  MĘCZ.  KORNELIUSZA  PAP  I  CYPRIANA  BPA   –  16.09

8.oo   W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół.

18.00 Za + Janusza KORCZYŃSKIEGO oraz + Zdzisława KORDIAKA.


SOBOTA   17.09

8.oo   Za + proboszcza Ks. Teodora RAKA (+17.09.1976).

15.00   ŚLUB  KONKORDATOWY: Adrian GRUSZCZYŃSKI – Katarzyna SPIĄCZKA

18.00 Za Parafian.


XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA –  18.09

8.oo   Za + męża Stefana ZAJĄCA ++ teściów Wacława i Weronikę + ojca Bronisława CZAPLĘ.

9.30   Za + ojca Stanisława KIEŁKOWSKIEGO w rocznicę śmierci.

11.00  Za + męża Tadeusza KUBASA w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i brata

16.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcina GABORA z okazji 18 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Grzegorza GABORÓW z okazji 20 rocznicy małżeństwa.