28  NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10

8.oo   Za + Marię DUSZYŃSKĄ o łaskę życia wiecznego.

9.3o    1. Za + Franciszka JANY w 30 dzień po śmierci.

              2. Za Parafian.

11.oo   1. O wiarę i Boże błogosławieństwo dla Aleksandry z okazji 20 rocznicy urodzin.

              2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci, które obchodzą I rocznicę Komunii Św.

16.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Stefanii i Krzysztofa JARZĄBEK z okazji  45 rocznicy ślubu oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum).


PONIEDZIAŁEK  – 12.10

8.oo   Za+ męża i ojca Leona, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.oo 1. Za + Edmunda WLAZŁOWSKIEGO w I rocznicę śmierci.

              2. Za ++ rodziców Adelajdę i Augustyna KILKA, Franciszkę i Ignacego WLAZŁOWSKICH ++ teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron.


WTOREK   ●  WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO – 13.10

8.oo    Za + ojca Jana RAJMAN w rocznicę urodzin, + matkę Matyldę ++ bratową, szwagra, brata i ++  dziadków.

18.oo  1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej –  msza ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

             2. Za + ojca Alfreda w rocznicę urodzin, + matkę Matyldę, ++ rodziców Krystynę i Franciszka i + brata Piotra.


ŚRODA –  14.10

8.oo   1. Za ++ rodziców Aniele i Pawła, ++ rodzeństwo Zofię, Bronisławę, Stanisława, Tadeusza, Grzegorza, Kazimierza, ++ mężów Bogusława i Adama.          

18.oo Za + męża Augustyna KOSSAKOWSKIEGO w 10 rocznice śmierci, ++ z rodziny KLIMEK i  KOSSAKOWSKICH i dusze w czyśćcu cierpiące.


CZWARTEK   ● WSPOMNIENIE ŚW. TERSY OD JEZUSA DZ. I DK – 15.10

8.oo   Za + matkę Katarzynę KUCHARCZYK w rocznice urodzin, + ojca Jana, ++ dziadków i krewnych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.oo  Z podziękowaniem Bogu i MB SZENSZTACKIEJ za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże  błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.


Piątek   ●  UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ GŁÓWNEJ PATRONKI ŚLĄSKA   –  16.10

8.oo   W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja od Koła Przyjaciół.

18.oo  1. Za + Wiktorię LANGER od lokatorów z ul. Karpackiej 19.


Sobota  ●  WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO BPA I MĘCZ.   – 17.10

8.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże  błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny MIECHOWSKIEJ z okazji 65 rocznicy urodzin (Te Deum).

18.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki.


29  NIEDZIELA  ZWYKŁA –  18.10

8.oo   Za + Ryszarda GWÓŹDŻ od lokatorów z ul. Górnej 16.

9.3o     1. Za Parafian.

              2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże  Błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Kazimierza BEDNARCZYK z okazji 45 rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum).

11.oo   Za + męża Walerego Włoczka w 3 rocznicę śmierci, + syna Jacka ++ pokrewieństwo z obu stron. Od lokatorów z ul. Karpackiej 21.

16.00  Za ++ ojca Romualda, + brata Janusza, + teścia Kazimierza, ++ bratanka Ryszarda