●  VI NIEDZIELA  ZWYKŁA        12.02

8.oo   Za Parafian.

9.30   Za ++ rodziców Stanisławę i Stanisława JANUSÓW w pierwszą rocznicę śmierci.

11.00  Za + Jana WIELGUSA w 5 rocznicę śmierci, ++ z rodzin WIELGUSÓW i ŁACIŃSKICH.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + Matyldę SŁUPIK, ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.


PONIEDZIAŁEK      13.02

8.oo   Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

18.00  Za + Aniele JONCZYK w pierwszą rocznicę śmierci i + Wiktora JONCZYKA.


WTOREK  ●  ŚWIĘTO ŚW.  CYRYLA  I  METODEGO  – PATRONÓW  EUROPY  –  14.02

8.00   Za + Jadwigę ZAPART na pamiątkę ziemskich urodzin i rocznicy śmierci.

18.00  Za + męża Józefa KOZŁOWSKIEGO o radość życia wiecznego w 2 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny KOZŁOWSKICH oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


ŚRODA    15.02

8.00   Z podziękowaniem Panu Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

18.00  Za + syna Jacka WŁOCZKA w 9 rocznicę śmierci, + męża Walerego i ++ pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


CZWARTEK  –    16.02

8.00   W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – intencja od Koła Przyjaciół.

17.00  Za + koleżankę Barbarę na pamiątkę ziemskich urodzin.


PIĄTEK     17.02

8.00   Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od Rodziny Różańcowej.

18.00  Za + Krystynę STĘPIEŃ w rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.


SOBOTA    18.02

8.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże    błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Soni z okazji urodzin.

18.00  Za + Anitę BRZOSKĘ w pierwszą rocznicę śmierci


● VII NIEDZIELA  ZWYKŁA      19.02

8.oo   Za + Irenę CICHOŃ w pierwszą rocznicę śmierci +  Czesława CICHONIA w 20 rocznicę śmierci.

9.30   Za Parafian.

11.0Za + Renatę WÓJCIK w pierwszą rocznicę śmierci.

15.3Nieszpory niedzielne.

16.00 Za + córkę Patrycję LANGER w rocznicę śmierci, ++ dziadków i  babcie z obu stron.