12 luty ? Niedziela 2 Wielkiego Postu 

6.3o   Za + męża Jana Kluba w 20 rocznicę śmierci, ++ teściów, rodziców, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

8.oo   Za + syna Wojciecha Probierz w 4 rocznicę śmierci

9.3o    Za Parafian

11.oo   Za + Józefa Salisz w 10 rocznicę śmierci

12.15    Za dusze w czyśćcu cierpiące

15.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bronisławy i Horsta Labriga z okazji 50 rocznicy ślubu oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

17.oo  Za + ojca, dziadka Władysława Mikuczewskiego w 21 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące


13 marzec ? Poniedziałek  

8.oo

 1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej ? Msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej
 2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córki Anny w 35 rocznicę urodzin

18.oo

 1. Za + syna Dariusza Domogała w 50 rocznicę urodzin
 2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dawida Grzegorczuka z okazji 19 rocznicy urodzin

14 marzec ? Wtorek  

8.oo

 1. Za ++ Zofię i Ignacego Czajor, Gertrudę i Rajmunda Skrzypiec, + bratową, + szwagra i ++ krewnych

18.oo

 1. Za + Renatę Walkowiak od lokatorów z ul. Kościelnej 16 i Boh. Westerplatte 12
 2. Za ++ Helenę i Edwarda Wrona w rocznicę śmierci

15 marzec ? Środa  

8.oo

 1. Z podziękowaniem Bogu i Trzykroć Przedziwnej Matce Bożej Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących

18.oo

 1. Za + Dorotę Szekiel w rocznicę śmierci
 2. Za + Matyldę w rocznicę urodzin, + ojca, + teścia i teściową, ++ pokrewieństwo z obu stron

16 marzec ? Czwartek  

8.oo

 1. W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja ? od Koła Przyjaciół
 2. Za + męża Horsta Goik w rocznicę urodzin i ++ pokrewieństwo z obu stron

17.oo

 1. Za + Leokadię Wróbel w 30 dzień po śmierci
 2. Za + Piotra Mężyńskiego od lokatorów z ul. Przybyły 5

17 luty ? Piątek ? Wspomnienie św. Patryka  

8.oo

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące ? od Rodziny Różańcowej
 2. Za + rodziców Mariannę i Antoniego Kuźniar, + siostrę Zofię, + szwagra Wiesława, + brata Stanisława, + bratową Irenę i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo

 1. Za + Bernarda i Ernę Dyga o radość życia wiecznego
 2. Za ++ Jana, Katarzynę, Alicję Panek i Martę Kuczera o radość życia wiecznego

18 marzec ? Sobota  

8.oo

 1. Za żyjących kierowników duchownych Legionu Maryi, legionistów czynnych i auksyliatorów

18.oo

 1. Za + siostrę Łucję, ++ braci Mariusza i Bogusława, ++ szwagrów Zygmunta i Ryszarda, ++ z rodziny Namyślaków i Garstka
 2. Za + Bronisława Szczepanik w 1 rocznicę śmierci

19 marzec ? Niedziela 3 Wielkiego Postu  

6.3o    Za + matkę Stanisławę w rocznicę śmierci, + ojca Józefa, + brata Tadeusza i ++ dziadków z obu stron

8.oo    Za Parafian

9.3o     Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej z prośbą o dary Ducha Świętego dla naszej Parafii i całej Ojczyzny

11.oo    Za + żonę Ewę Hac w rocznicę urodzin, + mamę Elżbietę, ++ braci i ++ pokrewieństwo z obu stron

12.15    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gabrieli Grunt z okazji 70 rocznicy urodzin oraz męża i całej rodziny

15.oo    Chrzty

17.oo    Za + Łucję Okwieka w 20 rocznicę śmierci