12 czerwiec – Niedziela – 11 zwykła 

6.3o  Za + Tadeusza Bizon ? od Stanisława Ziajor z rodziną

8.oo   Za Parafian

9.3o   Z prośbą o Boże błogosławieństwo  dla Jana i szczęśliwy powrót do zdrowia

11.oo   Do Opatrzności Bożej i MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Przybył z okazji 40 rocznicy małżeństwa

12.15  Do Opatrzności Bożej i MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Wieczorek z okazji 80 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo   Do Opatrzności Bożej i MB  Różańcowej w intencji Włodzimierza i Rafała Trepto z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego  i zdrowie dla nich i całej rodziny

17.oo  Do Opatrzności Bożej i MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wojciecha Franik z okazji 25 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny


13 czerwiec –  Poniedziałek – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła 

 8.oo

 1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

18.oo

 1.  Za + męża Antoniego, ++ rodziców, teściów, ++ pokrewieństwo z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za ++ rodziców Wandę i Bernardyna Kozak, ++ z rodziny, przyjaciół i sąsiadów

14 czerwiec –  Wtorek – Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika  

8.oo

 1. Za + Tadeusza Bizon ? od Marka Ziajor z rodziną

18.oo

 1. Za + męża Ryszarda Kocot w 10 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron
 2. Za + brata Wojciecha, ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Jędrzejczyk, ++ z rodziny Wojciechowskich i Śliwińskich

15 czerwiec – Środa 

8.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Proboszcza Eugeniusza Pluty z okazji  urodzin – od Rodziny Różańcowej
 2. W intencji uczestników pielgrzymki Żywego Różańca do Częstochowy z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski

18.oo

 1. W intencji Ks. Proboszcza z okazji urodzin z prośbą o potrzebne łaski na kolejne lata życia – Msza św. ofiarowana od Legiony Maryi i Koła Przyjaciół Radia Maryja

16 czerwiec – Czwartek 

8.oo  

 1. W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz dalszy rozwój Radia Maryja

 

17.oo   Msza św. Szkolna:

 1. Za + Piotra Wilk w 30 dzień po śmierci

17 czerwiec – Piątek – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego  

8.oo

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej
 2. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla wnuczki Patrycji Knap z okazji 18 rocznicy urodzin

15.oo  Godzina Miłosierdzia Bożego        

18.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Pawła Łaty z okazji urodzin – od Koła Przyjaciół Radia Maryja i Legionu Maryi
 2. W intencji Ks. Wikarego Pawła z okazji urodzin – Msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

18 czerwiec –  Sobota  

 8.oo  

 1. Za + matkę Zofię Czajor w 25 rocznicę śmierci, + ojca Ignacego i ++ z rodziny
 2. Za + Henrietę Loska w rocznicę śmierci

18.oo

 1. Za + Krystynę Paluszak

19 czerwiec – Niedziela – 12 zwykła 

6.3o  Za + Tadeusza Bizon ? od Marka Ziajor z rodziną

8.oo   Za + Zdzisława Kordiaka w 6 rocznicę śmierci, ++ rodziców i + Janusza Korczyńskiego

9.3o   Za + Jerzego Franke – od lokatorów z ul. Szczytowej 7, 9, 11

11.oo   Za + mamę Mariolę Kurpan i ++ pokrewieństwo z obu stron

12.15  W intencji Agaty Wacławczyk i Anastazji Wiktorowicz z okazji 3 rocznicy urodzin

15.oo   W intencji dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i rodziców chrzestnych

17.oo  Za + Mariolę Korowiec, + ojca Zbigniewa