● UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ  TRÓJCY – 12.06

8.oo   Za + Andrzeja MIECHOWSKIEGO na pamiątkę urodzin i wszystkich ++ bliskich z rodziny.

9.30   W intencji Bogu wiadomej.

11.00  Za Parafian.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dla Izabeli i Janusza KRAL z okazji 20 rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla syna Aleksandra.


PONIEDZIAŁEK   ●  WSPOMNIENIE   ŚW.  ANTONEGO  Z  PADWY – 13.06

8.oo  Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – msza ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

18.00  Za ++ rodziców Wandę i Bernardyna KOZAKÓW oraz ++ z rodziny, sąsiadów i przyjaciół.


WTOREK  ●  WSPOMNIENIE   Bł.  MICHAŁA  KOZALA  BPA I MĘCZ.  –  14.06

8.oo   Za + Bożenę ZDEBEL – od lokatorów z ul Jodłowej 31.

18.00  Za + Martę POŚPIECH i wszystkich ++ z ul. Stawowej 28 – od lokatorów.


ŚRODA  – 15.06

8.oo  Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

18.00  Za + Teresę WĄS – od mieszkańców wspólnoty Mieszkaniowej „JEDNOŚĆ”.


CZWARTEK   ●  UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIETSEGO  CIAŁA  I  KRWI  CHRYSTUSA   –  16.06

8.oo  Za Parafian.

11.00  Za Bartosza KOMRAUSA – od lokatorów z ul. Górnej 16.

16.00  Za + Syna Damiana SCHMIDTA w rocznice urodzin.


PIĄTEK   ●  WSPOMNIENIE  ŚW.  BRATA  ALBERTA  –  17.06

8.00    Za + Jana STYPUŁĘ – od Łukasza Blajera z rodziną.

             Po mszy chrzest: Ignacy, Mateusz NOSEK

13.00  Ślub konkordatowy: Dawid STALMACH – Patrycja SŁABKOWSKA.

18.00  Za + żonę Małgorzatę, + brata Franciszka, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.


SOBOTA  – 18.06

8.00  O Boże błogosławieństwo dla Gaspara, Nataniela i Wiktorii – od rodziców.

18.00   Za + Mariana KAŁUŻĘ i ++ lokatorów z ul. Stawowej 28 – od lokatorów. 


● XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  – 19.06

8.oo   Za Parafian.

9.30   Za + Emę BOLDĘ w pierwszą rocznice śmierci.

11.0Za + córkę Mariolę KURPAN w 20 rocznice śmierci, + męża Henryka, + brata Władysława oraz
              + siostrę Halinę

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Za + Janusza KARASIA w pierwszą rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i brata.