15 Niedziela  Zwykła-12.07

8.oo   Za + Katerinę SELCER, ++ Rudolfa i Jakuba THIEL

9.3o   Za Parafian

11.oo  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kingi MIKŁASZ – LASKA

16.oo W intencji syna Adama z okazji urodzin


Poniedziałek  – Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta –  13.07

8.oo  Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej

18.oo Za + Ferdynanda KOCUR w 30 dzień po śmierci


Wtorek –  14.07

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże – błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji urodzin

18.oo Za + męża Czesława KURPAS w rocznicę urodzin, + matkę Marię SKUBACZ, + szwagra Romana KULCZYŃSKIEGO i + teścia Ernesta KURPAS


Środa  – Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK  -15.07

8.oo   Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących

18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Horsta NICKE z okazji 80 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum)


Czwartek  – Wspomnienie NMP z Góry Karmel  – 16.07

8.oo   W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o   dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół

17.oo  W intencji Bogu wiadomej


III Piątek  – 17.07

8.oo    Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo Za + Roberta LABE w rocznicę śmierci, ++ rodziców oraz ++ braci


Sobota  –  18.07

8.oo   Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże  błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny PYTEL z okazji 90 rocznicy urodzin (Te Deum)

18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny BUGZEL z okazji 95 rocznicy urodzin (Te Deum)


16 Niedziela  Zwykła – 19.07

8.oo   Za + matkę Olgę SAWCZUK w 33 r. śmierci.+ ojca Feliksa, siostrę Łucję, brata Zygmunta i dusze w  czyśćcu cierpiące

9.3o   1. Za + Bogumiłę LEWIŃSKĄ w 30 dzień po śmierci

            2. Za Parafian

11.oo  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana KULAWIK z okazji 70 rocznicy urodzin (Te Deum)

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córek z rodzinami, sióstr, szwagra i   szwagierki z rodzinami

16.oo Za + matkę Krystynę ŚWIETNICKĄ w 12 r. śmierci, + ojca Stanisława, + brata Grzegorza i ++ pokrewieństwo z obu stron