UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ – GŁOWNEJ PATRONKI ARCHIDIECEZJI 12.09

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja SOLICH z okazji 70 rocznicy urodzin. (Te Deum).

9.3o Za ++ działkowców ROD „JUTRZENKA”.

11.oo Za + Renatę LINDEL w pierwszą rocznicę śmierci.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 1. Msza Św. dziękczynna w intencji ks. Zdzisława PŁAWECKIEGO za 3 lata posługi w naszej parafii.

2. O dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla nowego wikariusza ks. Marka ORGANISTY.

3. Za + Krzysztofa ELSNER w pierwszą rocznice śmierci, za + Andrzeja HANDZLIK w 14 rocznicę śmierci oraz za + Stefanię DRAŻYK w 3 rocznicę śmierci.


PONIEDZIAŁEK 13.09

8.oo Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – msza św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

18.00 Za + męża Antoniego w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.


WTOREK • ŚWIĘTO PODYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 14.09

8.oo Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła, ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + ojca Eugeniusza TEISTER w 5 rocznicę śmierci, + matkę Renatę, ++ pokrewieństwo TEISTER, SZWEDA I RĘBALSKI oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


ŚRODA • WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ 15.09

8.oo Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

18.00 Za + Janusza KORCZYŃSKIEGO i + Zdzisława KORDIAKA.


CZWARTEK • WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZ. KORNELIUSZA PAP. I CYPROANA BPA 16.09

8.oo W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o Tadeusza i wszystkich pracowników oraz
o dalszy rozwój Radia Maryja – intencja od Koła Przyjaciół.

17.00 O życie wieczne dla wszystkich zmarłych w miesiącu sierpniu: Henryk GRUCA, Jadwiga ŻMUDA, Rozalia SZOLC, Izabela OPELDUS, Ruta NIESPOREK, Alicja HOINKA, Helena NOWAK,
Agnieszka KOLON, Jerzy KALISZ, Stanisław KOCERA, Lucjan MURGOT, Stefania SZEWCZYK, Bogdan TROJANOWSKI, Małgorzata SOWIK, Michał KUBICA, Krystyna KOMPAŁA,
Henryk KOWALSKI w pierwszą rocznice śmierci.


PIĄTEK 17.09

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące od Rodziny Różańcowej.

18.00 Za + ks. proboszcza Teodora RAKA w 45 rocznice śmierci o łaskę życia wiecznego (17.09.1976r.).


SOBOTA • ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI ZAK. PATRONA POLSKI 18.09

8.oo Za + Andrzeja MIECHOWSKIEGO w 5 rocznicę śmierci, + ojca Wiktora MIECHOWSKIEGO i ++ bliskich z rodziny.

18.00 Za + męża Tadeusza KUBASA w 5 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron.


XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19.09

8.ooZa + Eugeniusza BEJZEN – od Anny z Radziszowa.

9.3o Msza dziękczynna w 6-tą rocznicę ślubu dla Adama i Barbary z prośbą o miłość i jedność oraz
o kolejne potomstwo.

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny z okazji 20 rocznicy urodzin oraz dla Iwony i Adama
z okazji 21 rocznicy ślubu.

15.30 Nieszpory niedzielne.

16.00 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla męża Artura HILDEBRANDT z okazji 60 rocznicy urodzin. (Te Deum).