13 styczeń – Niedziela – Chrztu Pańskiego

8.oo  Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Alojzego Mateja w 1 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty Pasternak z okazji 80 rocznicy urodzin (TD)
15.oo
17.oo  Za + Jana Wittke w 30 dzień po śmierci


14 styczeń – Poniedziałek 

8.oo  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy z okazji urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Z podziękowaniem Bogu za wszystkie odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny

18.oo Za + matkę Elżbietę Wittke w 10 rocznicę śmierci i rocznicę urodzin, ++ teściów Martę i Gerharda, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące


15 styczeń – Wtorek 

8.oo  1. Za ++ rodziców Edwarda i Janinę Kruszyńskich, ++ Edwarda i Anielę Modrzejewskich, + siostrę Irenę, ++ braci Stanisława i Jerzego, ++ dwóch szwagrów oraz ++ pokrewieństwo
2. W intencji mieszkańców ul. Kamionki, Konstantego Wolnego i Sztygarskiej

18.oo  Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących


16 styczeń – Środa

8.oo  1. W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół
2. Za + męża Jana Rurańskiego, ++ teściów Wiktorię i Franciszka, ++ rodziców Zofię i Czesława Walaszczyńskich

18.oo  Za + Magdalenę Neudek – od lokatorów ul. Kościelnej 3


17 styczeń – Czwartek – Wspomnienie św. Antoniego, opata

8.oo 1. Za + Wiktorię Nawa – od lokatorów ul. Jodłowej 15
2. W intencji mieszkańców ul. Kościelnej, Pięknej i Witolda Pileckiego

17.oo Za + męża Antoniego w rocznicę urodzin ++ rodziców, teściów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu


18 styczeń – Piątek

8.oo 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej
2. Za + Leona Korbal – od sąsiada Józefa Kosakowskiego z rodziną

18.oo Za + męża Walerego Włoczka w rocznicę urodzin, + syna Jacka, ++ rodziców i teściów


19 styczeń – Sobota – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara

8.oo  1. W intencji Jana z okazji 60 rocznicy urodzin – od sióstr
2. W intencji mieszkańców ul. Bohaterów Westerplatte, Wolności i Placu Zawadzkiego

18.oo  Za + męża Andrzeja Zembrzuskiego w 1 rocznicę śmierci i ++ rodziców Elfrydę i Piotra Gwóźdź


20 styczeń – Niedziela 2 Zwykła

8.oo  Za + męża Zygmunta Wysłuch w rocznicę urodzin
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + Zdzisława Pawłowskiego w 16 rocznice śmierci
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny Frysztackiej z okazji 65 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)
15.oo Chrzty
17.oo  Za + Czesława Kurpas w 8 rocznicę śmierci, ++ Teresę Kurpas i Jana Skubacz oraz ++ Ernesta i Jana Kurpas w rocznicę urodzin