NIEDZIELA    II NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                                                                              13.03

8.oo  Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność wierze chrześcijańskiej – 

           msza ofiarowana od Rodziny Różańcowej.

9.3o  Z prośbą o Boże błogosławieństwo i  zdrowie oraz światło Ducha Św. dla syna Michała NOWICKIEGO z

           okazji 11 rocznicy urodzin.

11.oo  1. Za parafian.

                 Po mszy św. sakrament chrztu św. przyjmie: Emilia, Alicja NOWAK

             2. w intencji Ruchu Światło-Życie z rejonu  Świętochłowice

15.15   Gorzkie Żale z kazaniem  pasyjnym.

16.00  Za + mamę Łucję KARKOSZKA w 5 rocznicę śmierci.


PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                          14.03

8.oo   Za ++ Zdzisława KORDIAKA, + Janusza KORCZYŃSKIEGO i + Katarzynę KORCZYŃSKĄ.

18.00  Za + Bogdana TARKO i wszystkich ++ z ul. Świętokrzyskiej 22 – od lokatorów.


WTOREK                                                                                                               15.03

8.oo  Z podziękowaniem dobremu Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

18.00  Za ++ rodziców Martę i Henryka BUCHTÓW, ++ teściów Elżbietę i Edwarda SZEJÓW.


ŚRODA                                                                                                                  16.03

8.oo  W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i  wszystkich pracowników, oraz o dalszy rozwój Radia Maryja od Koła Przyjaciół.

18.00  1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Marka

                 ORGANISTY z okazji 30 rocznicy urodzin – od Rodziny Różańcowej .

            2. W intencji ks. Marka  od Legionu Maryi i Koła Przyjaciół Radia Maryja


CZWARTEK                                                                                                            17.03

8.oo  Za + męża Horsta GOIKA na pamiątkę urodzin, ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu

           cierpiące.

17.00  Za + męża Edwarda ŚNIEŻKA, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron orz dusze w czyśćcu cierpiące.


PIĄTEK                                                                                                                                                                     18.03

8.00   Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej.

17.15  Droga Krzyżowa.

18.00  Za + Annę SZOŁTYS – od lokatorów z ul. Górnej 20.


SOBOTA    UROCZYSTOŚĆ  ŚW.  JÓZEFA  OBLUBIEŃCA  NMP                                    19.03

8.oo  Za + Mariana GARBACIOKA w 3 rocznicę śmierci.

18.00  Za + mamę Mariannę MAZUREK w 39 rocznice śmierci, ++ dziadków Marianne ZIÓŁKOWSKĄ i Stanisława SZCZERBĘ oraz ++ siostry Krystynę BROJEK i Teresę MAZUREK.


NIEDZIELAIII  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                                                                           20.03

8.oo  Za + szwagra Gintera WIDERĘ oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.

9.3o  Za parafian

11.oo  1. O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski w posłudze biskupiej dla

               abpa Adriana GALBASA.

2. Za ++ rodziców Romana i Genowefę BIERNATÓW.

3. Za parafian

15.15   Gorzkie Żale z kazaniem  pasyjnym.

16.00  Za + Gabrielę PALUCH w pierwszą rocznicę śmierci.