13 sierpień – Niedziela 19 Zwykła 

6.3o

8.oo Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z prośbą o pokój na świecie i wierność w wierze chrześcijańskiej – Msza Św. Ofiarowana od Rodziny Różańcowej

9.3o Za Parafian

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława Staneczko z okazji 89 rocznicy urodzin

15.oo Za + mamę Marię Bryła w 87 rocznicę urodzin, ++ dziadków Franciszkę i Grzegorza oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Czesława Jędrzejczyka z okazji 65 rocznicy urodzin oraz 40 rocznicy ślubu Czesława i Haliny i błogosławieństwo dla całej rodziny


14 sierpień – Poniedziałek – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego 

8.oo 1. W intencji ks. Kanonika Jana Gacki z okazji urodzin – od Legiony Maryi, Koła przyjaciół Radia Maryja i Rodziny Różańcowej

12.oo Ślub konkordatowy: Nowak Krzysztof – Witta Joanna

18.oo 1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Gabriela Glodny z okazji 10 rocznicy urodzin


15 sierpień – Wtorek – Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

8.oo W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od koła Przyjaciół

9.3o Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących

11.oo W intencji dziękczynnej do Matki Bożej patronki Rodzin w 17 rocznicę powrotu do zdrowia i za inne odebrane łaski

15.oo O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla syna Piotra Buchalik z okazji 1 rocznicy urodzin

17.oo Za Parafian


16 sierpień – Środa 

8.oo 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Goik z okazji urodzin i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

18.oo 1. Ku czci Trójcy Przenajświętszej Bożej Opatrzności i MB Nieustającej Pomocy w intencjach dziękczynnych dla Małgorzaty z okazji urodzin


17 sierpień – Czwartek – Uroczystość św. Jacka 

8.oo 1.

17.oo 1. Za + Irenę Ślęzok w 30 dzień po śmierci


18 sierpień – Piątek 

8.oo 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo 1. 


19 sierpień– Sobota 

8.oo 1. 

13.oo Ślub konkordatowy: Kusio Krzysztof – Cieszyńska Aneta

18.oo 1. Za + męża Feliksa, ++ rodziców z obu stron i ++ rodzeństwo i szwagierkę Helenę


20 sierpień – Niedziela 20 Zwykła 

6.3o

8.oo Za Parafian

9.3o Za + mamę Marię Solich w 25 rocznicę śmierci

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Jana Josińskich z okazji 40 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

15.oo Chrzty

17.oo Za + tatę Mariana Knop w rocznicę urodzin, + mamę Genowefę, ++ Adelajdę i Alfonsa i ++ pokrewieństwo z obu stron