NIEDZIELA  ●  VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 14.02

8.oo   Za + męża Jana PIENIUTA w rocznicę urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny.

9.3o    Za Parafian.

11.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Piotra z okazji 20 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

15.30  Nieszpory niedzielne.

16.00  Za + córkę Patrycję LANGER w rocznicę śmierci oraz ++ dziadków i babcie z obu stron.


PONIEDZIAŁEK -15.02

8.oo    Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją przyjmujących.

9.00   Pogrzeb:  śp. + Lidia MORAWIEC

18.00  Za + syna Jacka w 7 rocznice śmierci, + męża Walerego, ++ rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.


WTOREK – 16.02

8.oo    W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, O. Tadeusza i wszystkich ++ pracowników, oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – intencja od Koła Przyjaciół.

18.00  W intencji Zdzisława w dniu urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, wiarę i zdrowie.


ŚRODA  ●  WIELKI  POST  ●  POPIELEC –   17.02

8.oo    Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła, ++ dziadków i pokrewieństwo  z obu stron.

18.00  Za + Krystynę STĘPIEŃ w rocznicę śmierci i za ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.


CZWARTEK –  18.02

8.oo    Za + Romana KCIUK o łaskę życia wiecznego.

17.00   Za + Ryszarda CZAJA w 60 rocznicę urodzin i ++ Henryka i Wandę OPIEŁKA.


PIĄTEK –  19.02

8.oo    Za dusze w czyśćcu cierpiące od Rodziny Różańcowej.

17.15   Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym

18.00  Za + Stanisława MICHALSKIEGO od lokatorów z ul. Szczytowej 11 i 9.


SOBOTA – 20.02

8.oo    Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy z okazji urodzin.

18.00  Za + męża Franciszka w rocznice urodzin.


NIEDZIELA  ●  I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU –  21.02

8.oo   Za + Jarosława DRYNKORN w 3 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny DRYNKORN i  KLONOWSKICH.

9.3o    Z prośbą o łaskę nawrócenia dla wszystkich Polaków, szczególnie dla ochrzczonych którzy zbłądzili z drogi zbawienia.

11.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Stefana Juraszczyk z okazji 50 rocznicy ślubu.

15.15  Gorzkie Żale.

16.00  Za wszystkich zmarłych w miesiącu styczniu: +Rozalia NOWROT, + Maria GRUSZKA, + Piotr GAJDA, + Rozalia ROŻEK, + Gertruda JASZKE