14 marzec – Poniedziałek 

8.oo    

 1. Za + Zdzisława Kordiaka i Janusza Korczyńskiego i ++ ich rodziców

18.oo   

 1. Za + Elżbietę Grieger w 1 rocznicę śmierci
 2. Za + Gertrudę Babczyk w 30 dzień po śmierci

15 marzec – Wtorek 

8.oo    

 1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Bernadety z okazji urodzin
 2. Za Parafian

18.oo     

 1. Za + Dorotę Szekiel w rocznicę śmierci
 2. Za ++ rodziców Matyldę, Józefa i Franciszka

16 marzec – Środa

8.oo  

 1. W intencji Papieża Franciszka, naszej Ojczyzny , 0. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja ? od Koła Przyjaciół
 2. Za + męża Horsta Goika w rocznicę urodzin ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

18.oo    

 1. Za + Stefana Morys w 1 rocznicę śmierci  
 2. Za ++ Helenę i Edwarda Wrona

17 marzec – Czwartek 

8.oo  

 1. Za + Joannę Szymik w 1 rocznicę śmierci
 2. Za ++ rodziców Mariannę i Antoniego Kuźniar, siostrę Zofię,  szwagra Wiesława, brata Stanisława, bratową Irenę i dusze w czyśćcu cierpiące

17.oo    

 1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB  Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Józefa Kuncy z okazji 70 rocznicy urodzin oraz  o bł. Boże dla całej rodziny

18 marzec – Piątek  

8.oo    

 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące ? od Rodziny Różańcowej
 2. Za + matkę Stanisławę w rocznicę śmierci, + ojca Józefa i brata Tadeusza

15.oo ? Godzina Miłosierdzia Bożego

17.15 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.oo     

 1.  Za ++ rodziców, ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące 
 2.  Za + Patrycję Langer  i ++ lokatorów ? od lokatorów z ul. Górnej 16

19 marzec – Sobota – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

8.oo    

 1. Za ++ rodziców Marcjannę i Franciszka, braci Stanisława, Hieronima i Kazimierza Kardaś i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo     

 1. Za + Jana Zbiciaka i + Mieczysława Różańskiego w rocznicę śmierci
 2. Za + Helenę Świerk w 90 rocznicę urodzin

20 marzec – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – VI Wielkiego Postu

6.3o     Za Parafian

8.oo     

9.3o     Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej  z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża dla Michałka z okazji 5 rocznicy urodzin i bł. Boże dla całej rodziny

11.oo    Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zosi Kozak w 1 rocznicę urodzin

12.15    Z  prośbą o Boże błogosławieństwo  i zdrowie dla Aleksandra Maciejowskiego w 1 rocznicę urodzin

15.oo    W intencji dzieci chrzczonych, ich rodziców, chrzestnych i krewnych   

17.oo     W intencji Józefa Szymczyk z okazji urodzi , o zdrowie i błogosławieństwo Boże