NIEDZIELA ● IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ● RADOŚCI – LAETARE 14.03

8.oo Za + mamę Stefanię, + ojca Stanisława, + brata Kazimierza z prośbą o łaskę życia wiecznego.

9.3o 1. Za ++ rodziców Romana i Genowefę BIERNAT.

2. Za Parafian.

11.oo Za ++ rodziców Genowefę i Bolesława NOWAKOWSKICH, + teścia Kazimierza STAWECKIEGO, ++ z rodziny NOWAKOWSKI, STAWECKI, WAWRZYK i KARASEK

15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00 Za + mamę Łucję KARKOSZKA w 4 rocznicę śmierci.


PONIEDZIAŁEK 15.03

8.oo Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej Parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Ją pragnących.

18.00 Za + matkę Matyldę w rocznicę urodzin, + ojca Alfreda, ++ rodziców: Krystynę i Franciszka oraz + brata Piotra.


WTOREK 16.03

8.oo W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, O. Tadeusza i wszystkich pracowników Radia Maryja o dalszy rozwój Radia od Koła Przyjaciół.

18.00 Za + brata Edwarda i wszystkich ++ krewnych.


ŚRODA 17.03

8.oo Za męża Horsta GOIK w rocznice urodzin.

18.00 Za wszystkich zmarłych w miesiącu lutym 2021: Hildegarda JEŻELA, Lidia MORAWIEC, Zofia RADOMSKA, Józef KOZŁOWSKI, Jan ŁUCZAK, Irena MUC, Dariusz SŁOMA, Elizabet KRUPKA.


CZWARTEK 18.03

8.ooZa + męża Mariana GARBACIOK w 2 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny.

17.00 Za + Elżbietę ŁAWNICZAK w 2 rocznice śmierci, oraz + Stanisława ŁAWNICZAK w 33 rocz. śmierci.


PIĄTEK ● UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIENCA NMP 19.03

8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące od Rodziny Różańcowej.

17.15 Droga Krzyżowa

18.00 1. Za + męża Mariusza BARTOSIK w 4 rocznice śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. W podziękowaniu dobremu Bogu za wstawiennictwem św. Józefa Oblubieńca z wdzięcznością za wspaniałą i kochająca żonę oraz za znalezienie nowej pracy.


SOBOTA 20.03

8.oo Za + Joannę SOBANEK o łaskę życia wiecznego.

18.00 Za + Edwarda ŻWAK i + Joannę KACPRZYK, oraz wszystkich ++ z ulicy Sosnowej – od lokatorów.


NIEDZIELA ● V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03

8.oo Za Parafian.

9.3o Za +Marie MALAK, + Krzysztofa i Damiana WYRYMÓW.

11.oo Za + Elżbietę MORCIŃCZYK w setną rocznice urodzin oraz jej zmarłego + męża Alberta.

15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

16.00 Za + rodziców Jana i Różę KACPRZYK w rocznicę śmierci.