14 kwiecień – Niedziela 6 Wielkiego Postu

8.oo Za Parafian
9.3o  Za + Jerzego Brodziak
11.oo Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Aliny i Henryka Darowskich z okazji 55 rocznicy ślubu i dla Aliny z okazji 75 rocznicy urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)
12.15 Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Malwiny i Dariusza Tkaczyk z okazji 1 rocznicy ślubu
15.oo Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Beaty w 40 rocznicę urodzin
17.oo Za + Krzysztofa Słupik w rocznicę urodzin


15 kwiecień – Wielki Poniedziałek

8.oo  1. W intencji Ks. Andrzeja Pluty z okazji 43 rocznicy święceń kapłańskich

2. Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących

18.oo  1Za ++ rodziców Marię i Zygmunta Szeja i + teściową Mieczysławę Salamon


16 kwiecień – Wielki Wtorek

8.oo  W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników, oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół

18.oo  1Za + Stefana Paluch w 30 dzień po śmierci – od lokatorów z ul. Sosnowej 6


17 kwiecień – Wielka Środa

8.oo  1. Za + Helenę Wycisk w rocznicę urodzin od sąsiadki

2. Za + Mariana Garbaciok w 30 dzień po śmierci

18.oo  Za + Elżbietę Ławniczak w 30 dzień po śmierci


18 kwiecień – Wielki Czwartek

18.oo  1. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

2. W intencji Ks. Proboszcza Eugeniusza Pluty z okazji 35 rocznicy święceń kapłańskich


19 kwiecień – Wielki Piątek

9.oo Droga Krzyżowa dla dorosłych

10.oo Droga Krzyżowa dla dzieci

18.oo  Liturgia Wielkiego Piątku


20 kwiecień – Wielka Sobota

20.oo  Liturgia Wigilii Paschalnej oraz procesja Rezurekcyjna


21 kwiecień – Niedziela Wielkanocna – Zmartwychwstania Pańskiego

8.oo Za + ojca Edwarda Bosy w rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny
9.3o  Za + Jarosława Drynkorn
11.oo Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary Alszer z okazji 40 rocznicy urodzin
12.15 Do Opatrzności Bożej o MB Fatimskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Erwina Szczyrba z okazji 75 rocznicy urodzin (TD)
15.oo Chrzty
17.oo Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny Żyła z okazji 90 rocznicy urodzin i dla Andrzeja Żyły z okazji 60 rocznicy urodzin (TD)