14 październik – Niedziela 28 Zwykła 

8.oo  Za + Henrykę Hodalską w rocznicę urodzin
9.3o  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystiana z okazji urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
11.ooDo Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Łukasza Żur z okazji 10 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Floriana Woźniak z okazji 70 rocznicy urodzin

15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfredy i Andrzeja Selega z okazji 50 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

17.oo  Za ++ ojca Romualda, brata Janusza i teścia Kazimierza – od Basi z rodziną


15 październik – Poniedziałek – Wspomnienie św. Teresa od Jezusa

8.oo Za + Zygmunta Rajman – od przyjaciół

18.oo 1. Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących
2. Za + matkę Katarzynę Kucharczyk w rocznicę urodzin, + ojca Jana, ++ dziadków i krewnych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące


16 październik – Wtorek – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

8.oo  1. W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół
2. Za + Krystynę Stelmach w rocznicę śmierci – od siostry Łucji Michalskiej
18.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Andrzeja Pluty z okazji 70 rocznicy urodzin – od Rodziny Różańcowej, Legionu Maryi i Koła Przyjaciół Radia Maryja


17 październik – Środa – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

8.oo  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Miechowskiej z okazji 63 rocznicy urodzin

18.oo 1. Za + Jarosława Drynkorn w rocznicę urodzin
2. Za + rodziców Helenę i Jerzego Myrcik i ++ dziadków Sobik i Herman


18 październik – Czwartek – Święto św. Łukasza Ewangelisty 

8.oo  Za ++ rodziców Zofię i Czesława Walaszczyńskich

17.oo  1. Za + Jana Zalinskiego w 2 rocznice śmierci, ++ rodziców Mariannę i Stanisława – od Zdzisławy
2. Za + Walerego Włoczka w 1 rocznicę śmierci – od żony i córek z rodzinami


19 październik – Piątek

8.oo  1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej
2. Za + mamę Genowefę Knop w rocznicę urodzin, + ojca Mariana, + babcię Bronisławę i ++ pokrewieństwo z obu stron

18.oo Za ++ rodziców Helenę i Konrada, ++ dziadków, ciocie, wujków i kuzyna Adama


20 październik – Sobota – Wspomnienie św. Jana Kantego

8.oo  

18.oo 1. Za + Henryka Nawrot w 8 rocznicę śmierci
2. Za ++ teściów Cecylię i Feliksa Nawrot, ++ szwagrów i wszystkich ++ z rodziny


21 październik – Niedziela 29 Zwykła 

8.oo  Za + Władysława Stachorzak w 20 rocznicę śmierci
9.3o  Za Parafian
11.ooZa + męża Bogumiła Pawlaka w 7 rocznicę śmierci, ++ rodziców Jadwigę i Lucjana Maklejewskich, ++ teściów Stanisławę i Stefana Pawlak
12.15 Za + Jana Nowaka w 10 rocznicę śmierci i + Reginę Nowak

15.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Jana Palińskich z okazji 50 rocznicy ślubu (TD)

17.oo