15 marzec – Niedziela 3 Wielkiego Postu

8.oo  1. Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących

9.3o 1. Za + ojca Adolfa BILLIK w r. śmierci i + matkę Magdalenę BILLIK

2. Za Parafian

11.oo Za ++ matki Różę i Helenę, + ojca Kazimierza, ++ braci Antoniego i Krystiana NOWACKI

16.oo Za + Stefana PALUCH w 1 r. śmierci – od lokatorów ul. Sosnowej 6


16 marzec – Poniedziałek

8.oo 1. W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników, oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół

       2. Za + męża Horsta Goik w rocznicę urodzin

18.oo Za + matkę Elżbietę ŁAWNICZAK w 1 r. śmierci i + ojca Stanisława w 32 r. śmierci


17 marzec – Wtorek

8.oo 1. Za ++ rodziców Mariannę i Antoniego KUŹNIAR, + brata Stanisława, + bratową Irenę, jej ++ rodziców, siostrę Zofię, szwagra Wiesława  i jego rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2. Z prośbą o powstrzymanie szerzącej się epidemii i uzdrowienie wszystkich chorych

18.oo Za + Krzysztofa PANICZEK – od lokatorów z ul. Szczytowej 9


18 marzec – Środa

8.oo  1. Za + Mariana GARBACIOK w 1 r. śmierci

2. Za + Ks. Norberta OSMAŃCZYKA w rocznicę urodzin, + Ks. Kanonika Jana GACKĘ oraz ++ kapłanów, którzy w naszej parafii posługiwali

18.oo O radość życia wiecznego dla Henryka WACŁAWCZYK w 10 r. śmierci


19 marzec – Czwartek – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

8.oo 1. Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny NAWROT z okazji 90 rocznicy urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TE DEUM)

2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców Marii i Józefa KOSAKOWSKICH

17.oo Za + Mariusza BARTOSIK w rocznicę śmierci  i dusze w czyśćcu cierpiące


20 marzec – Piątek

8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej

18.oo 1. Za + Mariannę MAZUREK i ++ dziadków

2. Za + matkę Stanisławę , + ojca Józefa, + brata Tadeusza i ++ dziadków z obu stron


21 marzec – Sobota

8.oo  Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny GAWĘDA z okazji 85 rocznicy urodzin oraz Boże błogosławieństwo dla rodziny JÓZKOWIAK i KLUSKA (TE DEUM)

18.oo 1. Za + matkę Wandę OPIEŁKA w 4 r. śmierci

2. Za + Jana ZBICIAKA, ++ Władysławę i Mieczysława RÓŻAŃSKICH


22 marzec – Niedziela 4 Wielkiego Postu LAETARE

8.oo  Do Opatrzności Bożej o MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mariusza MIECHOWSKIEGO z okazji 44 rocznicy urodzin

9.3o Za + męża Józefa RÓŻYCKIEGO w rocznicę urodzin, ++ rodziców Mariannę i Tadeusza BOLECHOWSKICH i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za Parafian

11.oo Za + Janinę KONIECZNĄ od córki Kazimiery i ++ z rodziny SOBCZYKÓW

2. Za ++ rodziców Helenę i Edwarda WRONA, ++ z rodziny WRONA, DOBIJA, JĘDRZEJEWSKICH, BINIAS, BORUTA

16.oo W intencji Renaty z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny