15 kwiecień – Niedziela 3 Wielkanocna
8.oo Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących
9.3o W intencji ks. Andrzeja Pluty z okazji 42 rocznicy święceń kapłańskich – od parafian.
11.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mamy Ewy Majster z okazji 60 rocznicy urodzin – Msza Św. Ofiarowana od córek <TD>
12.15 Za + Józefa Urbańczyk w 1 rocznicę śmierci
15.oo Chrzty
17.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podzięk. za przebieg dobrej operacji i za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa Słupik z okazji 65 rocznicy urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny <TD>


16 kwiecień – Poniedziałek
8.oo 1. W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników, oraz o dalszy
rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół
2. Za + Edwarda Bosy w rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo W intencji Bogu wiadomej


17 kwiecień – Wtorek
8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski i zdrowie, prosząc o dalszą opiekę w intencji Heleny z okazji 95 rocznicy urodzin

18.oo 1. Za + Jarosława Drynkorn i wszystkich ++ z ul. Górnej 16 – od lokatorów
2. Za + Edwarda Dudek w 30 dzień po śmierci


18 kwiecień – Środa
8.oo

18.oo 1. Za + męża Walerego Włoczka w pół roku po śmierci i + syna, rodziców i teściów
2. Za + Tadeusza Jarząbek i wszystkich ++ z ul. Jodłowej 21 – od lokatorów


19 kwiecień – Czwartek
8.oo 1. W intencji Bogu wiadomej
2. W intencji ks. Proboszcza Eugeniusza Pluty z okazji 34 rocznicy święceń kapłańskich – od parafian

17.oo Za + mamę Helenę Bombelka, ojca Konrada, ++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron


20 kwiecień – Piątek
8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej

18.oo 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za + Edwarda Dudek – od lokatorów z ul. Jodłowej 13


21 kwiecień – Sobota
8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Gerarda z okazji rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

18.oo 1. Za + Ludomiłę Jureczko w rocznicę śmierci
2. Za + Józefa Słupik w rocznicę śmierci


22 kwiecień – Niedziela 4 Wielkanocna  Dobrego Pasterza
8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Henryka Duda z okazji 40 rocznicy ślubu (TD)
9.3o Za Parafian
11.oo O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy Jakubowskiej
12.15 Za + Krystynę Nowak – od chrześniaka Krzysztofa z Rodziną
15.oo Za + Andrzeja Dereń w 6 rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo z obu stron
17.oo Za + Władysława w 10 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny Rachwał i Wójcik