15 lipiec – Niedziela – 15 Zwykła

8.oo  Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztackiej za Jej obecność w naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Ją przyjmujących
9.3o  Za Parafian
11.oo Za + matkę Krystynę Świetnicką w 10 rocznicę śmierci, + ojca Stanisława, + brata i pokrewieństwo
12.15  Za + Adelajdę Kucharczyk w 30 dzień po śmierci
15.oo Chrzty

17.oo  Za + Alicję Figiel – od lokatorów z ul. Stawowej 28


16 lipiec – Poniedziałek – Wspomnienie NMP z Góry Karmel

8.oo W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja – od Koła Przyjaciół

18.oo  Za + żonę Irenę Lonczyk w 5 rocznicę śmierci


17 lipiec – Wtorek

8.oo Za + Roberta Labe w rocznicę śmierci, ++ rodziców, braci i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo Za ++ Barbarę i Agnieszkę Kudryk – od Ewy i Eli


18 lipiec – Środa

8.oo Za + Zygmunta Śmieszkoł w 70 rocznicę urodzin, ++ rodziców i teściów

18.oo Za + Stanisława Boruta w 20 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kelner, Boruta i Hankus


19 lipiec – Czwartek

8.oo 

17.oo Za + Marię Pancherz w 30 dzień po śmierci


20 lipiec – Piątek

8.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej

18.oo Za + Barbarę Kudryk


21 lipiec – Sobota

8.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edeltraudy Wysłuch z okazji 77 rocznicy urodzin

14.oo Msza Św. dziekczynna za 40 lat pożycia małżeńskiego Renaty i Józefa z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków

18.oo Za + Ewę Przybyła w 1 rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny


22 lipiec – Niedziela – 16 Zwykła

8.oo  Za + żonę Hildegardę Wlosz w 20 rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu
9.3o  Za + ojca Erwina Waleczek w rocznicę urodzin
11.oo Za + Irenę Ursoń w 30 dzień po śmierci
12.15  Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zbigniewa Pietryka z okazji urodzin <TD>

15.oo Za + męża Alfreda w rocznicę urodzin

17.oo