15 październik – Niedziela 28 Zwykła

6.3o Za + matkę Katarzynę Kucharczyk w rocznicę urodzin, ojca Jana, dziadków i krewnych z obu stron, kapłanów i siostry zakonne

8.oo Z podziękowaniem Bogu i MB Szensztadckiej za jej obecność w naszej parafii i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodzin Ją przyjmujących

9.3o Za Parafian

11.oo Za ++ rodziców Jana i Janinę Karczewskich, + brata Tomasza, ++ dziadków z obu stron

12.15

15.oo Chrzty

17.oo Za + Urszulę Żółty i + męża Stanisława


16 październik – Poniedziałek – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

8.oo 1. W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, o. Tadeusza i wszystkich pracowników oraz o dalszy rozwój Radia Maryja od Koła Przyjaciół

18.oo

 1. Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski , z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Grzegorza Kokot z okazji 50 rocznicy urodzin i dla Pawła Kokot z okazji 25 rocznicy urodzin
 2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Andrzeja Pluty z okazji urodzin – Msza Św. ofiarowana od Rodziny Różańcowej
 3. W intencji Ks. Andrzeja – od Legionu Maryi i Koła Przyjaciół Radia Maryja

17 październik – Wtorek – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

8.oo 1. Za + Małgorzatę Musioł w 30 dzień po śmierci

18.oo

 1. Za + Mariusza Bartosika – od przyjaciół
 2. Za + Irenę Danicz w 2 rocznicę śmierci i rocznicę urodzin

18 październik – Środa – Święto św. Łukasza Ewangelisty

8.oo 1. Za + Krystynę Jaśkowiec – od kuzyna z rodziną

18.oo

 1. Za + Jana Zalińskiego w 1 rocznicy śmierci – od Zdzisławy
 2. Za + mamę Genowefę Knop w 62 rocznicę urodzin, + ojca Mariana i ++ pokrewieństwo z obu stron

19 październik – Czwartek

8.oo 1. Za wszystkich ++ z rodziny Chruściel i Sobol

17.oo 1. Za + mamę Ewę Widera w 1 rocznicę śmierci


20 październik – Piątek – Wspomnienie św. Jana Kantego

8.oo 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – od Rodziny Różańcowej

18.oo

 1. Za + męża Henryka Nawrot w 7 rocznicę śmierci
 2. Za ++ teściów Cecylię i Feliksa, ++ szwagrów i wszystkich ++ z rodziny Nawrot

21 październik– Sobota

8.oo 1. Za + Marię Mehlich w 3 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Mehlich i Białas

18.oo  

 1. Za + matkę Helenę i + ojca Leonarda
 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuczki Weroniki i opiekę Anioła Stróża

22 październik – Niedziela 29 Zwykła

6.3o Za + ojca Józefa Dziadowicz w 91 rocznicę urodzin, + matkę Marię, + męża Mariana Staszek, teścia Rudolfa Staszek i + Stanisławę Soja

8.oo

9.3o Za Parafian

11.oo Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski , z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dla Alicji i Tomasza Zgłobickich z okazji 5 rocznicy ślubu

12.15 Do Opatrzności Bożej i MB Różańcowej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Franciszka Drażyk z okazji 70 rocznicy urodzin

15.oo Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Aleksandry Siwczyk z okazji 1 rocznicy urodzin

17.oo Za + ojca Romualda, brata Janusza i teścia Kazimierza od córki Basi z rodziną